19 nov 2015 17:35

19 nov 2015 17:37

Foto:

Tidigare soldater tränas upp

SKÖVDE: Krigsförbandsövning med pliktpersonal

Före detta soldater har kallats in för att öva upp sina färdigheter.
– Förr var det mer att de skulle knäcka oss, nu handlar det om att lära sig, säger deltagaren Sebastian Adielsson.

I december förra året beslutade regeringen att Försvarsmakten, med stöd av tjänstgörningsplikten skulle kalla in tidigare soldater för att behålla krigsberedskapen.

Movconkompaniet på Trängregementet i Skövde var snabba med att anmäla sitt intresse och nu är 23 tidigare soldater på plats vid skutbanan i Bjärsjö för att uppdatera sina kunskaper. Det är första gången på 15 år som det genomförs repetitionsövningar.

– Vi vill höja vår krigsduglighet, säger övningens plutonchef Fredrik Holmgren.

Innehållsrika dagar

Den krigsplacerade personalen behandlas precis som aktiva soldater gör.

– Vi vill att de ska se ut som soldater och bete sig som soldater, säger Fredrik Holmgren.

Inmönstringen var i måndags och utbildningen håller på till och med onsdag nästa vecka. Under de tio dagarna kommer deltagarna att få möjlighet att uppdatera sina kunskaper i bland annat vapenhantering, sjukvård och transportledning.

– Vi sätter i gång vid halv åtta på morgonen och håller på till åtta på kvällen. De är ganska trötta då, säger Fredrik Holmgren.

Senare i veckan kommer de medverkande att kontrollera sina skyddsmasker i en tårgaskammare, kasta handgranater, sova i tält och öva försvar.

De som arbetar med gruppen imponeras över att deltagarna kommer i håg så mycket av den tidigare utbildningen som de faktiskt gör, trots att det har gått tio år sedan de gjorde alla moment sist. En åsikt som även hörs bland de tidigare soldaterna.

– Det är en genomgång men sedan sitter det, säger deltagaren Ulf Axelsson.

Nytt och gamalt

De pratar många gamla minnen och berättar att de snabbt faller in i de gamla rollerna.

– Det är förvånande hur lite folk har förändrats, säger Ulf Axelsson.

Det är också mycket som har förändrats. Frågeställningarna ser annorlunda ut, många tänker lite längre och övningarna sätts in i större sammanhang.

Utbildningen har också bytt inriktning. Flera inkallade upplever att deras tidigare tjänstgörning hade större fokus på insatser utomlands, nu handlar om att kunna försvara det egna landet.

I december förra året beslutade regeringen att Försvarsmakten, med stöd av tjänstgörningsplikten skulle kalla in tidigare soldater för att behålla krigsberedskapen.

Movconkompaniet på Trängregementet i Skövde var snabba med att anmäla sitt intresse och nu är 23 tidigare soldater på plats vid skutbanan i Bjärsjö för att uppdatera sina kunskaper. Det är första gången på 15 år som det genomförs repetitionsövningar.

– Vi vill höja vår krigsduglighet, säger övningens plutonchef Fredrik Holmgren.

Innehållsrika dagar

Den krigsplacerade personalen behandlas precis som aktiva soldater gör.

– Vi vill att de ska se ut som soldater och bete sig som soldater, säger Fredrik Holmgren.

Inmönstringen var i måndags och utbildningen håller på till och med onsdag nästa vecka. Under de tio dagarna kommer deltagarna att få möjlighet att uppdatera sina kunskaper i bland annat vapenhantering, sjukvård och transportledning.

– Vi sätter i gång vid halv åtta på morgonen och håller på till åtta på kvällen. De är ganska trötta då, säger Fredrik Holmgren.

Senare i veckan kommer de medverkande att kontrollera sina skyddsmasker i en tårgaskammare, kasta handgranater, sova i tält och öva försvar.

De som arbetar med gruppen imponeras över att deltagarna kommer i håg så mycket av den tidigare utbildningen som de faktiskt gör, trots att det har gått tio år sedan de gjorde alla moment sist. En åsikt som även hörs bland de tidigare soldaterna.

– Det är en genomgång men sedan sitter det, säger deltagaren Ulf Axelsson.

Nytt och gamalt

De pratar många gamla minnen och berättar att de snabbt faller in i de gamla rollerna.

– Det är förvånande hur lite folk har förändrats, säger Ulf Axelsson.

Det är också mycket som har förändrats. Frågeställningarna ser annorlunda ut, många tänker lite längre och övningarna sätts in i större sammanhang.

Utbildningen har också bytt inriktning. Flera inkallade upplever att deras tidigare tjänstgörning hade större fokus på insatser utomlands, nu handlar om att kunna försvara det egna landet.