19 nov 2015 11:40

19 nov 2015 11:40

Vill avslå Cementas brytningsansökan

SKÖVDE: Länsstyrelsen står fast vid yttrande

Länsstyrelsen i Västra Götaland står fast vid sin tidigare ståndpunkt att Cementas ansökan om utökat brytningstillstånd bör avslås.

Därmed står länsstyrelsen fast vid sitt yttrande i ärendet som nu tas om i Mark- och miljödomstolen efter att domstolen i förra vändan brustit i utredningsskyldigheten. Cementa fick i maj tidigare i år avslag på sin ansökan, men fick senare rätt i Svea hovrätt när man överklagade beslutet.

Stor påverkan

Nu när hela målet tas om har det i sak inte framkommit något som ändrar länsstyrelsen tidigare ståndpunkt. Precis som förut anser man att täktverksamheten inom föreslaget brytningsområde utgör för stor påverkan på riksintressena för naturvård och friluftsliv samt på kulturvärden, för att kunna godtas.

”Bevarandevärdena i det planerade utökade området är så stora att de väger tyngre än värdet av att bryta ut det kvarvarande materialet”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Stor vikt läggs vid bevarandet av Billingens natur- och kulturmiljöer, samt det aktiva motionsliv som bedrivs på bergets friluftsanläggning.

Kulturlandskap

Länsstyrelsen påpekar också vikten av att bevara de kvarvarande kulturvärdena, med hänsyn till att nuvarande täktverksamhet under lång tid har utraderat stora delar av kulturlandskapet kring Våmb och Brandstorp.

När Cementa vill utöka sitt brytområde vill bolaget samtidigt leda om Hållsdammsbäcken vilket i sin tur påverkar ett Natura 2000-område söder om riksväg 49. Det var en nyckelfråga i den förra förhandlingen och kan bli det även nu, då länsstyrelsen anser att omdragningen får negativ påverkan.

Däremot anser man att det finns förutsättningar att ge Cementa fortsatt tillstånd inom nuvarande täktverksamhet efter 2017, om brytning endast tillåts fram till Hållsdammsbäcken.

Därmed står länsstyrelsen fast vid sitt yttrande i ärendet som nu tas om i Mark- och miljödomstolen efter att domstolen i förra vändan brustit i utredningsskyldigheten. Cementa fick i maj tidigare i år avslag på sin ansökan, men fick senare rätt i Svea hovrätt när man överklagade beslutet.

Stor påverkan

Nu när hela målet tas om har det i sak inte framkommit något som ändrar länsstyrelsen tidigare ståndpunkt. Precis som förut anser man att täktverksamheten inom föreslaget brytningsområde utgör för stor påverkan på riksintressena för naturvård och friluftsliv samt på kulturvärden, för att kunna godtas.

”Bevarandevärdena i det planerade utökade området är så stora att de väger tyngre än värdet av att bryta ut det kvarvarande materialet”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Stor vikt läggs vid bevarandet av Billingens natur- och kulturmiljöer, samt det aktiva motionsliv som bedrivs på bergets friluftsanläggning.

Kulturlandskap

Länsstyrelsen påpekar också vikten av att bevara de kvarvarande kulturvärdena, med hänsyn till att nuvarande täktverksamhet under lång tid har utraderat stora delar av kulturlandskapet kring Våmb och Brandstorp.

När Cementa vill utöka sitt brytområde vill bolaget samtidigt leda om Hållsdammsbäcken vilket i sin tur påverkar ett Natura 2000-område söder om riksväg 49. Det var en nyckelfråga i den förra förhandlingen och kan bli det även nu, då länsstyrelsen anser att omdragningen får negativ påverkan.

Däremot anser man att det finns förutsättningar att ge Cementa fortsatt tillstånd inom nuvarande täktverksamhet efter 2017, om brytning endast tillåts fram till Hållsdammsbäcken.