20 nov 2015 16:35

20 nov 2015 16:35

Anders Broberg: Vi ska se barnen

SKÖVDE: Föreläsning om våld i nära relationer

Anders Broberg, professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, var en uppskattad föreläsare under fredagen. Utväg Skaraborg bjöd in till heldagsföreläsningen och 155 personer från olika samhällsfunktioner deltog.

Ämnet för Anders Brobergs föredrag var anknytningsteori och våld i nära relation. Anknytning handlar om hur barnet under sitt första levnadsår knyter banden till sin vårdnadshavare, särskilt i situationer där barnet känt sig rädd eller orolig och får tröst hos en vuxen.

– De första tre levnadsåren är särskilt viktiga för barnen när de ska knyta an till en förälder, säger Anders Broberg.

Han berättar om en studie som rör sig runt tiden för andra världskriget. För att sätta barn i säkerhet placerade man ut barn på landet i fosterfamiljer. De som var över fyra år klarade att knyta band med nya människor på ett annat sätt än de yngre som mådde bäst av att vara med sina föräldrar.

Våldet

Anders Broberg menar att en förälder behöver stötta sitt barn genom att vara större, starkare, klokare och snäll. Följa sitt barns behov när det går, och ta ansvar och bestämma.

Alla vuxna har dock inte samma förmåga att axla sitt ansvar som föräldrar. Våld kan uppstå och barnet kommer i kläm.

Mammor med små barn är tyvärr överrepresenterade som offer för våld i sina relationer. Det är allvarligt då små barn behöver en god omvårdnad.

Barnen blir också indirekt indragna i familjevåldet. Studier visar att barn ofta har varit i det rum våldet utövats samt att hela 95 procent hört eller varit ögonvittne till misshandeln.

– Det finns något av en urskuldande kultur runt de våldsamma föräldrarna. Nu måste vi bort med silkesvantarna, avslutar Anders Broberg.

Ämnet för Anders Brobergs föredrag var anknytningsteori och våld i nära relation. Anknytning handlar om hur barnet under sitt första levnadsår knyter banden till sin vårdnadshavare, särskilt i situationer där barnet känt sig rädd eller orolig och får tröst hos en vuxen.

– De första tre levnadsåren är särskilt viktiga för barnen när de ska knyta an till en förälder, säger Anders Broberg.

Han berättar om en studie som rör sig runt tiden för andra världskriget. För att sätta barn i säkerhet placerade man ut barn på landet i fosterfamiljer. De som var över fyra år klarade att knyta band med nya människor på ett annat sätt än de yngre som mådde bäst av att vara med sina föräldrar.

Våldet

Anders Broberg menar att en förälder behöver stötta sitt barn genom att vara större, starkare, klokare och snäll. Följa sitt barns behov när det går, och ta ansvar och bestämma.

Alla vuxna har dock inte samma förmåga att axla sitt ansvar som föräldrar. Våld kan uppstå och barnet kommer i kläm.

Mammor med små barn är tyvärr överrepresenterade som offer för våld i sina relationer. Det är allvarligt då små barn behöver en god omvårdnad.

Barnen blir också indirekt indragna i familjevåldet. Studier visar att barn ofta har varit i det rum våldet utövats samt att hela 95 procent hört eller varit ögonvittne till misshandeln.

– Det finns något av en urskuldande kultur runt de våldsamma föräldrarna. Nu måste vi bort med silkesvantarna, avslutar Anders Broberg.