20 nov 2015 16:28

20 nov 2015 16:28

Anmäler missförhållanden på äldreboende

VÅRD

Personal inom omsorgen i Skövde anmäler till kommunen att det förekommit missförhållanden på ett äldreboende över en period.

Bland annat ska psykiska övergrepp ha begåtts.

Dessutom är följande punkter med i anmälan:

felaktig hantering av larm.

felaktig hantering av nycklar och lås.

boende får inte tillsyn enligt överenskommelse.

brister i genomförandeplaner.

Ärendet är också anmält till IVO.

Samtal med berörd planeras och ett personalmöte ska hållas.

Den enskilde har inte kontaktas, man avvaktar utredningen innan det görs, står det i anmälan.

Personal inom omsorgen i Skövde anmäler till kommunen att det förekommit missförhållanden på ett äldreboende över en period.

Bland annat ska psykiska övergrepp ha begåtts.

Dessutom är följande punkter med i anmälan:

felaktig hantering av larm.

felaktig hantering av nycklar och lås.

boende får inte tillsyn enligt överenskommelse.

brister i genomförandeplaner.

Ärendet är också anmält till IVO.

Samtal med berörd planeras och ett personalmöte ska hållas.

Den enskilde har inte kontaktas, man avvaktar utredningen innan det görs, står det i anmälan.