20 nov 2015 17:08

20 nov 2015 17:09

Höga förväntningar på vuxenutbildning

SKARABORG: Skolverket besökte Skövde

Representanter från Skolverket försökte få en uppfattning om utbildningsläget för vuxna i Skaraborg.
– Jag var väldigt imponerad över lärlingsutbildningen, säger undervisningsrådet Svante Sandell.

Tillsammans med kollegan på Eva Nordlund deltog han i en dialogträff på Gothia Sciensepark. De lyssnade på politiker, ansvariga för vuxenutbildningar och Arbetsförmedlingen för att få en bättre bild av hur de jobbar inom olika områden.

– Vi berättar vad vi gör bra, det andra kan vi gömma, skojar Vuxenutbildningens avdelningschef Johan Strömberg inför gruppen.

Många besök

Skolverket är just nu ute på en turné, under en kort och intensiv period besöker de alla regioner i landet för att få en tydligare bild av hur verksamheterna fungerar.

De ställde mycket frågor och berättade om hur andra kommuner resonerar. Tankar som kan vara intressanta i ett regionalt perspektiv för de vidare.

– Utmaningarna är de samma men hur de tar sig igenom dem är olika, säger Eva Nordlund.

Från kommunerna i Skaraborg tar det med sig sättet de arbetar med lärlingsutbildningarna, kvalitetsuppföljningen och sättet kommunerna samarbetar på.

– Det verkar väldigt genomarbetat, säger Eva Nordlund.

Stort ansvar

Flera stora utmaningar väntar för verksamheterna som arbetar med att få ut människor i studier och arbete. Just nu är det många ungdomar och nyanlända personer som behöver en sysselsättning.

– Det finns stora förväntningar på vuxenutbildningarna, säger Eva Nordlund.

Hon vet att det kommer bli tufft att få fram alla resurser och all personal som behövs för att allt ska fungera.

Tillsammans med kollegan på Eva Nordlund deltog han i en dialogträff på Gothia Sciensepark. De lyssnade på politiker, ansvariga för vuxenutbildningar och Arbetsförmedlingen för att få en bättre bild av hur de jobbar inom olika områden.

– Vi berättar vad vi gör bra, det andra kan vi gömma, skojar Vuxenutbildningens avdelningschef Johan Strömberg inför gruppen.

Många besök

Skolverket är just nu ute på en turné, under en kort och intensiv period besöker de alla regioner i landet för att få en tydligare bild av hur verksamheterna fungerar.

De ställde mycket frågor och berättade om hur andra kommuner resonerar. Tankar som kan vara intressanta i ett regionalt perspektiv för de vidare.

– Utmaningarna är de samma men hur de tar sig igenom dem är olika, säger Eva Nordlund.

Från kommunerna i Skaraborg tar det med sig sättet de arbetar med lärlingsutbildningarna, kvalitetsuppföljningen och sättet kommunerna samarbetar på.

– Det verkar väldigt genomarbetat, säger Eva Nordlund.

Stort ansvar

Flera stora utmaningar väntar för verksamheterna som arbetar med att få ut människor i studier och arbete. Just nu är det många ungdomar och nyanlända personer som behöver en sysselsättning.

– Det finns stora förväntningar på vuxenutbildningarna, säger Eva Nordlund.

Hon vet att det kommer bli tufft att få fram alla resurser och all personal som behövs för att allt ska fungera.

Skolverket

Skolverket jobbar med skolfrågor på många olika sätt. Det är en statlig myndighet med koppling till Utbildningsdepartementet. De ser till att eleverna har rätt förutsättningar för en bra utbildning, från förskola till vuxenutbildning.

Myndigheten fördelar resurser mellan verksamheterna och stöttar personalen på skolorna och i kommunerna.

Skolverket ansvarar för bland annat statistik, nationella prov och kunskapskrav.

 

Källa: Skolverkets hemsida.