21 nov 2015 06:00

21 nov 2015 06:00

Skövebostäders vd kritisk till ny profil

NYHETER: Ser stor risk att kommunala bolag sammanblandas med kommunal förvaltning

AB Skövdebostäders vd Dan Sandén framför i en skarpt formulerad skrivelse att han inte ställer sig bakom förslaget om kommunens nya grafiska profil. Han anser att förslaget inte tar hänsyn till de synpunkter bolaget lämnat.

Det har varit ett omfattande arbete att ta fram den nya logotypen och grafiska profilen för Skövde kommun och de majoritetsägda bolagen. Nu finns ett förslag. Det ska lanseras till våren efter beslut i kommunfullmäktige. De kommunala bolagen ska även fortsättningsvis ha egna logotyper. Däremot ska det tydligt framgå att de är en del av Skövde kommun.

”Viktiga skillnader”

Men Dan Sandén, som varit med i styrgruppen för arbetet, framför i en skrivelse till kommunen att Skövdebostäder ser en stor risk att kommunala bolag sammanblandas med kommunal förvaltning.

– Skillnaderna är viktiga, det gäller bland annat ansvarsfrågor, ekonomiska förutsättningar och vilka lagar som gäller.

Han förklarar att Skövdebostäders styrelse och vd har ett annat juridiskt ansvar än en kommunal förvaltning, Skövdebostäders verksamhet är inte skattefinansierad och bolaget måste enligt lag tillämpa affärsmässiga principer.

– De majoritetsägda bolagen befinner sig på en konkurrensutsatt marknad där ett starkt varumärke är viktigt.

Analys saknas

Han nämner också att man saknar en analys av vilka konsekvenser beslutet kan få för respektive bolag och även för kommunen i stort och påpekar att en förändring av den grafiska profilen också är förenad med stora kostnader.

Deltagit aktivt

– Vi har deltagit aktivt i arbetet med att ta fram ett förslag till grafisk profil och upprepat lämnat synpunkter som vi nu inte tycker att det förslag som presenterats tar hänsyn till, förtydligar Sandén i skrivelsen.

– Vi har heller inte sett exempel på andra platser i Sverige där man tagit samordningen så långt som i detta förslag. I de exempel som finns bedöms i stället ofta betydelsen av starka individuella varumärken som oerhört viktig för att förstärka helheten.

Bolag avgör

Sandén anser att det ska vara upp till varje bolag att göra en professionell bedömning av vilken affärsnytta en anpassning till den koncernövergripande grafiska profilen ger utifrån marknad, konkurrens och målgrupper.

Men Karolina Sahlström, vd för Kreativa Hus Skövde AB, har en helt annan uppfattning än Sandén.

”Inga konstigheter”

”Jag tycker Skövde-loggan blev mycket bra och ser inte några konstigheter för Kreativa Hus Skövde att på sikt anpassa till detta”, skriver hon i ett mejl till kommunen.

Det har varit ett omfattande arbete att ta fram den nya logotypen och grafiska profilen för Skövde kommun och de majoritetsägda bolagen. Nu finns ett förslag. Det ska lanseras till våren efter beslut i kommunfullmäktige. De kommunala bolagen ska även fortsättningsvis ha egna logotyper. Däremot ska det tydligt framgå att de är en del av Skövde kommun.

”Viktiga skillnader”

Men Dan Sandén, som varit med i styrgruppen för arbetet, framför i en skrivelse till kommunen att Skövdebostäder ser en stor risk att kommunala bolag sammanblandas med kommunal förvaltning.

– Skillnaderna är viktiga, det gäller bland annat ansvarsfrågor, ekonomiska förutsättningar och vilka lagar som gäller.

Han förklarar att Skövdebostäders styrelse och vd har ett annat juridiskt ansvar än en kommunal förvaltning, Skövdebostäders verksamhet är inte skattefinansierad och bolaget måste enligt lag tillämpa affärsmässiga principer.

– De majoritetsägda bolagen befinner sig på en konkurrensutsatt marknad där ett starkt varumärke är viktigt.

Analys saknas

Han nämner också att man saknar en analys av vilka konsekvenser beslutet kan få för respektive bolag och även för kommunen i stort och påpekar att en förändring av den grafiska profilen också är förenad med stora kostnader.

Deltagit aktivt

– Vi har deltagit aktivt i arbetet med att ta fram ett förslag till grafisk profil och upprepat lämnat synpunkter som vi nu inte tycker att det förslag som presenterats tar hänsyn till, förtydligar Sandén i skrivelsen.

– Vi har heller inte sett exempel på andra platser i Sverige där man tagit samordningen så långt som i detta förslag. I de exempel som finns bedöms i stället ofta betydelsen av starka individuella varumärken som oerhört viktig för att förstärka helheten.

Bolag avgör

Sandén anser att det ska vara upp till varje bolag att göra en professionell bedömning av vilken affärsnytta en anpassning till den koncernövergripande grafiska profilen ger utifrån marknad, konkurrens och målgrupper.

Men Karolina Sahlström, vd för Kreativa Hus Skövde AB, har en helt annan uppfattning än Sandén.

”Inga konstigheter”

”Jag tycker Skövde-loggan blev mycket bra och ser inte några konstigheter för Kreativa Hus Skövde att på sikt anpassa till detta”, skriver hon i ett mejl till kommunen.