23 nov 2015 06:00

23 nov 2015 06:00

250 personer i tomtkö i Skövde

SKÖVDE: Villatomter i Skultorp

Många står i tomtkö och så sent som i oktober släppte Skövde kommun 18 villatomter i Skultorp.
– 12 av dem är reserverade, säger markingenjör Johan Eneström.

I Skövde kommun är det ungefär 250 personer som väntar på en ledig yta att börja bygga på.

– Siffran är lite missvisande eftersom några bara är intresserade av vissa områden, säger Johan Eneström.

Några lediga

Att inte alla tomter i Skultorp är reserverade, trots det hårda trycket, tycker inte Johan Eneström är konstigt. Det är nämligen en och samma kö till alla kommunens tomter även om alla personer inte är intresserade av alla orter. Enligt honom ökar intresset ju närmare stadskärnan tomten är belägen.

– Historiskt sett har det varit lägre tryck i Skultorp, i alla ytterområdena, säger Johan Eneström som är nöjd med antalet bokningar.

Kostnaden för en tomt i det nya området vid Bissgården ligger mellan 350 000 och 500 000 kronor.

Bra läge

Tomterna som blir sist sålda har ofta färre soltimmar och sämre möjligheter till en insynsskyddad uteplats, samma mönster syns även på de senaste bokningarna i Skultorp.

– Jag antar att det är läget som avgör helt enkelt, säger Johan Eneström.

Mer på gång

Förutom de 802-1256 kvadratmeter stora markytorna vid Bissgården så planeras ett 20-tal villa- och 12 parhustomter i området Björkebacken, Stöpen. Till dem kommer det att gå att anmäla intresse någon gång i vår.

Det förbereds för ett fåtal byggbara plättar på Däldernavägen och till en början ungefär lika många i Trädgårdsstaden. På det sistnämnda stället tillkommer ytterligare ett 30-tal tomter men det blir inte förrän tidigast år 2017.

Överklagat beslut

I Hasslum skulle flertalet tomter stått klara redan i höstas men eftersom detaljplanen har överklagats så dröjer det drygt ett år till. Det är ett fåtal boende i området som har riktat kritik mot placeringen av den nya lekplatsen.

En väntan

För att kunna skicka in en intresseanmälan och bli erbjuden en tomt måste spekulanten först stå i kö.

Varje gång det släpps nya uppdelade markytor får personerna på kölistan information om det. Alla tilldelas ett nummer och desto lägre det är desto större valmöjligheter får intressenten.

I Skövde kommun är det ungefär 250 personer som väntar på en ledig yta att börja bygga på.

– Siffran är lite missvisande eftersom några bara är intresserade av vissa områden, säger Johan Eneström.

Några lediga

Att inte alla tomter i Skultorp är reserverade, trots det hårda trycket, tycker inte Johan Eneström är konstigt. Det är nämligen en och samma kö till alla kommunens tomter även om alla personer inte är intresserade av alla orter. Enligt honom ökar intresset ju närmare stadskärnan tomten är belägen.

– Historiskt sett har det varit lägre tryck i Skultorp, i alla ytterområdena, säger Johan Eneström som är nöjd med antalet bokningar.

Kostnaden för en tomt i det nya området vid Bissgården ligger mellan 350 000 och 500 000 kronor.

Bra läge

Tomterna som blir sist sålda har ofta färre soltimmar och sämre möjligheter till en insynsskyddad uteplats, samma mönster syns även på de senaste bokningarna i Skultorp.

– Jag antar att det är läget som avgör helt enkelt, säger Johan Eneström.

Mer på gång

Förutom de 802-1256 kvadratmeter stora markytorna vid Bissgården så planeras ett 20-tal villa- och 12 parhustomter i området Björkebacken, Stöpen. Till dem kommer det att gå att anmäla intresse någon gång i vår.

Det förbereds för ett fåtal byggbara plättar på Däldernavägen och till en början ungefär lika många i Trädgårdsstaden. På det sistnämnda stället tillkommer ytterligare ett 30-tal tomter men det blir inte förrän tidigast år 2017.

Överklagat beslut

I Hasslum skulle flertalet tomter stått klara redan i höstas men eftersom detaljplanen har överklagats så dröjer det drygt ett år till. Det är ett fåtal boende i området som har riktat kritik mot placeringen av den nya lekplatsen.

En väntan

För att kunna skicka in en intresseanmälan och bli erbjuden en tomt måste spekulanten först stå i kö.

Varje gång det släpps nya uppdelade markytor får personerna på kölistan information om det. Alla tilldelas ett nummer och desto lägre det är desto större valmöjligheter får intressenten.