23 nov 2015 11:34

23 nov 2015 11:38

Missförhållanden vid äldreboende

NYHETER: Arbetsrättsliga åtgärder kan bli aktuella

Skövde kommun ser mycket allvarligt på missförhållanden vid ett äldreboende och utreder om det finns grund för arbetsrättsliga åtgärder.
– Vi kommer säkert att agera på något sätt, säger sektorschef Per Granath till SLA.

Ärendet har anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I anmälan framgår flera allvarliga missförhållanden vid äldreboendet. Skövde kommun har tagit mycket allvarligt på det inträffade, kort efter att missförhållandena uppdagades hölls möte med personalgruppen. Nu genomförs också en utredning av social ansvarig samordare, Sas, som ska säkerställa exakt vad som hänt. Bland annat intervjuas alla i personalgruppen.

”Nolltolerans gäller”

Parallellt med denna utredning pågår också en utredning som leds av kommunens personalavdelning och berörda chefer. Per Granath, chef för sektor vård och omsorg, säger att han ser mycket allvarligt på det inträffade.

– Det utreds om det finns grund för arbetsrättsliga åtgärder, jag kan i dag inte säga hur vi kommer att agera, men vi kommer säkert agera på något sätt.

– Det är nolltolerans som gäller för kränkningar och olämpligt uppförande eller bemötande. All vår personal har genomgått värdegrundsutbildning och det är bra att personalen reagerar när något sker.

Glömmer tillsyn

Enligt uppgifter ska missförhållandena ha skett ”över tid”. I en kortfattad beskrivning säger kommunen att det handlar om felaktig hantering av larm. Personalen ignorerar larm och nonchalerar personers påkallade behov av hjälp. Det framgår också att det rör felaktig hantering av lås och nycklar. Ett antagande är att personer blir inlåsta nattetid.

I anmälan beskrivs dessutom att boende inte får tillsyn enligt överenskommelse. Detta innebär bland annat att personal glömmer tillsyn av personer som befinner sig i livets slutskede och även att avdelningar lämnas utan personal längre tider under natten.

Den sista punkten i anmälan rör brister i genomförandeplaner. Det sägs i anmälan att genomförandeplan skrivs så att de motsvarar personalens behov i stället för brukarens behov.

Ärendet har anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I anmälan framgår flera allvarliga missförhållanden vid äldreboendet. Skövde kommun har tagit mycket allvarligt på det inträffade, kort efter att missförhållandena uppdagades hölls möte med personalgruppen. Nu genomförs också en utredning av social ansvarig samordare, Sas, som ska säkerställa exakt vad som hänt. Bland annat intervjuas alla i personalgruppen.

”Nolltolerans gäller”

Parallellt med denna utredning pågår också en utredning som leds av kommunens personalavdelning och berörda chefer. Per Granath, chef för sektor vård och omsorg, säger att han ser mycket allvarligt på det inträffade.

– Det utreds om det finns grund för arbetsrättsliga åtgärder, jag kan i dag inte säga hur vi kommer att agera, men vi kommer säkert agera på något sätt.

– Det är nolltolerans som gäller för kränkningar och olämpligt uppförande eller bemötande. All vår personal har genomgått värdegrundsutbildning och det är bra att personalen reagerar när något sker.

Glömmer tillsyn

Enligt uppgifter ska missförhållandena ha skett ”över tid”. I en kortfattad beskrivning säger kommunen att det handlar om felaktig hantering av larm. Personalen ignorerar larm och nonchalerar personers påkallade behov av hjälp. Det framgår också att det rör felaktig hantering av lås och nycklar. Ett antagande är att personer blir inlåsta nattetid.

I anmälan beskrivs dessutom att boende inte får tillsyn enligt överenskommelse. Detta innebär bland annat att personal glömmer tillsyn av personer som befinner sig i livets slutskede och även att avdelningar lämnas utan personal längre tider under natten.

Den sista punkten i anmälan rör brister i genomförandeplaner. Det sägs i anmälan att genomförandeplan skrivs så att de motsvarar personalens behov i stället för brukarens behov.