23 nov 2015 17:48

23 nov 2015 17:48

Saknar färdig, lokal plan

SKÖVDE: Våldsbejakande extremism

Arbetet är påbörjat men i nuläget finns det ingen handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
– Orsaken är att frågan är så pass ny, det finns inget färdigt material som vi bara kan hämta, säger socialchef Saeed Ardane.

Mona Sahlin har som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism uppmanat kommunerna att upprätta handlingsplaner som ska mottverka att människor radikaliseras.

I Skövde har ämnet diskuterats länge men de som ska ta fram strategier har prioriterat andra åtgärder före själva handlingsplanen.

– Vi öppnade en telefon, en kanal in. Det är det viktiga, säger Saeed Ardane.

Tjänsten startades tidigare i år och ska ge stöd åt utsatta personer och deras anhöriga. Än har det kommit in väldigt få samtal.

– Ett enda, det var från en journalist, säger Saeed Ardane.

Kommunen ingår i ett samarbete mellan, 15 andra orter, Polisen, Migrationsverket, Kriminalvården och Säpo. Genom projektet har de som arbetar med frågorna fått en gemensam utbildning.

– Den ligger till grund för vårt arbete, säger Saeed Ardane.

Han berättar att de har bildat en grupp som försöker komma fram till långvariga lösningar. De håller på att ta fram material som ska vägleda anställda, en utbildningsplan och en lista med tidiga tecken på radikalisering. De letar strategier som kan förhindra alla former av våldsbejakande extremism.

– Materialet är skrivet men vi vill ha någon slags exit, för personer som vill lämna, säger Saeed Ardane.

Materialet ska vara klart innan årsskiftet men den tidsplanen förväntar de sig inte klara.

– Det tror jag inte att vi lyckas med. Kanske om ett par, tre månader, säger Saeed Ardane.

Mona Sahlin har som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism uppmanat kommunerna att upprätta handlingsplaner som ska mottverka att människor radikaliseras.

I Skövde har ämnet diskuterats länge men de som ska ta fram strategier har prioriterat andra åtgärder före själva handlingsplanen.

– Vi öppnade en telefon, en kanal in. Det är det viktiga, säger Saeed Ardane.

Tjänsten startades tidigare i år och ska ge stöd åt utsatta personer och deras anhöriga. Än har det kommit in väldigt få samtal.

– Ett enda, det var från en journalist, säger Saeed Ardane.

Kommunen ingår i ett samarbete mellan, 15 andra orter, Polisen, Migrationsverket, Kriminalvården och Säpo. Genom projektet har de som arbetar med frågorna fått en gemensam utbildning.

– Den ligger till grund för vårt arbete, säger Saeed Ardane.

Han berättar att de har bildat en grupp som försöker komma fram till långvariga lösningar. De håller på att ta fram material som ska vägleda anställda, en utbildningsplan och en lista med tidiga tecken på radikalisering. De letar strategier som kan förhindra alla former av våldsbejakande extremism.

– Materialet är skrivet men vi vill ha någon slags exit, för personer som vill lämna, säger Saeed Ardane.

Materialet ska vara klart innan årsskiftet men den tidsplanen förväntar de sig inte klara.

– Det tror jag inte att vi lyckas med. Kanske om ett par, tre månader, säger Saeed Ardane.