23 nov 2015 21:40

23 nov 2015 21:40

Solenergi debatterades

POLITIK: Parisattacker färgade kommunfullmäktigemöte

Händelserna i omvärlden präglade inledningen av måndagens kommunfullmäktigemöte och ordförande Conny Brännberg lyfte fram vikten att vara stolt över det demokratiska samhället.

Måndagskvällens kommunfullmäktigemöte inleddes med att ordförande Conny Brännberg berörde attackerna i Paris.

– Vi är representanter för det demokratiska samhället som vi är så stolta över och i de här tiderna måste vi göra vad vi kan för att värna om yttrandefriheten, menade han.

I en interpellation till kommunfullmäktige ställde Sverigedemokraterna frågan hur det kan komma sig att en moské kan uppföras i Skövde utan protester från det politiska styret. Delar av frågan ströks ur formuleringen då interpellationen behandlades vid fullmäktigemöte i juni.

– Vi måste ta hänsyn till regelverket och i detaljplanen finns ett godkännande att uppföra en moské och det måste vi rätta oss efter, vi kan inte ha regler som bara gäller för vissa utvalda, svarade byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Miljöpartiet fick inte gehör för sin motion om att Skövde ska använda mer solkraft. MP vill att en solpotentialkarta tas fram och att Skövde kommun även ska sätta solceller eller solpaneler på kommunala fastigheter vid nybyggnation, takbyten eller takreparationer.

– Det har hänt mycket sedan motionen skrevs och i dag finns det webbaserade verktyg som kan användas i stället för solpotentialkarta och vi arbetar för att förse fastigheter med solceller, sa Leif Walterum (C).

Liberalerna, tidigare Folkpartiet, fick avslag på sin motion om att Skövde kommun ska inrätta en telefonlinje dit allmänhet som känner sig otrygga på stan kan ringa sena kvällar under veckosluten. Telefonlinjen skulle få namnet Trygghetsknappen och bemannas av det civila samhället och polisens och kommunens volontärer.

– Det är ett viktigt och lovvärt initiativ, men det finns många olika önskemål som vi behöver överväga i den här frågan och just nu är inte detta det vi bifaller, menade Katarina Jonsson (M).

Måndagskvällens kommunfullmäktigemöte inleddes med att ordförande Conny Brännberg berörde attackerna i Paris.

– Vi är representanter för det demokratiska samhället som vi är så stolta över och i de här tiderna måste vi göra vad vi kan för att värna om yttrandefriheten, menade han.

I en interpellation till kommunfullmäktige ställde Sverigedemokraterna frågan hur det kan komma sig att en moské kan uppföras i Skövde utan protester från det politiska styret. Delar av frågan ströks ur formuleringen då interpellationen behandlades vid fullmäktigemöte i juni.

– Vi måste ta hänsyn till regelverket och i detaljplanen finns ett godkännande att uppföra en moské och det måste vi rätta oss efter, vi kan inte ha regler som bara gäller för vissa utvalda, svarade byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Miljöpartiet fick inte gehör för sin motion om att Skövde ska använda mer solkraft. MP vill att en solpotentialkarta tas fram och att Skövde kommun även ska sätta solceller eller solpaneler på kommunala fastigheter vid nybyggnation, takbyten eller takreparationer.

– Det har hänt mycket sedan motionen skrevs och i dag finns det webbaserade verktyg som kan användas i stället för solpotentialkarta och vi arbetar för att förse fastigheter med solceller, sa Leif Walterum (C).

Liberalerna, tidigare Folkpartiet, fick avslag på sin motion om att Skövde kommun ska inrätta en telefonlinje dit allmänhet som känner sig otrygga på stan kan ringa sena kvällar under veckosluten. Telefonlinjen skulle få namnet Trygghetsknappen och bemannas av det civila samhället och polisens och kommunens volontärer.

– Det är ett viktigt och lovvärt initiativ, men det finns många olika önskemål som vi behöver överväga i den här frågan och just nu är inte detta det vi bifaller, menade Katarina Jonsson (M).

  • Anna Leijon