24 nov 2015 06:00

24 nov 2015 06:00

Anmälde oacceptabelt fel – Ivo friar

NYHETER: Skövdebo kritisk mot sjukvårdsrådgivningen

En Skövdebo ansåg att ett oacceptabelt fel begicks när sjuksköterskan inte förstod att han behövde akutvård. Skövdebon menade i en anmälan att det kunde gått riktigt illa. Men Inspektionen för vård och omsorg utdelar ingen kritik mot sjukvårdsrådgivningen.

Skövdebon ringde en dag för ett par år sedan till sjukvårdsupplysningen 1177. Han beskrev ett känselbortfall i ena armen som hade börjat en halvtimme tidigare. När han talade med sjuksköterskan på 1177 var det dock bara handen som kändes bortdomnad med stickningar.

Oro för infarkter

Han fick under samtalet frågor om andra sjukdomar och eventuellt andra symptom. Han tog själv upp att han oroade sig för infarkter. Samtalet avslutades med instruktioner från sjuksköterskan att patienten skulle höra av sig om en halvtimme eller söka akutvård om inte besvären helt hade klingat av eller om andra symtom tillkommit.

Efter 30 minuter ringde Skövdebon igen då han känt stickningar på andra delar av kroppen. Sjuksköterskan återkom strax med besked om att hon skulle kontakta en ambulans.

Mannen fördes till sjukhuset men gick på egen risk hem för att sova över natten. Dagen efter konstaterades att han hade en hjärninfarkt.

Svårt lidande

Skövdebon anmälde senare händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och framförde att ett oacceptabelt fel hade begåtts. Hans lidande hade varit mycket svårt, han ansåg att allt hade kunnat sluta riktigt illa. Sjuksköterskan borde ha förstått att han behövde akutvård.

Dessutom ska det ha dröjt 50 minuter innan ambulansen kom Skövdebon uppgav också i anmälan att en ansvarig chef på sjukvårdsupplysningen ska ha ringt upp honom och bett om ursäkt eftersom ett uppenbart fel hade begåtts.

Chefen, och även läkare på sjukhuset, ska också ha sagt att en ambulans borde ha skickats direkt.

Krävde skadestånd

Mannen krävde också 100 000 kronor i skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande.

När Ivo nu har granskat ärendet konstateras att de råd och rekommendationer som mannen fick under samtalet med sjuksköterskan var adekvata.

De strider heller inte mot lag eller annan föreskrift.

Ivo avslutar ärendet utan att utdela kritik. Man informerar också Skövdebon om att han får vända sig till patientförsäkringen gällande begäran om ekonomisk ersättning.

Skövdebon ringde en dag för ett par år sedan till sjukvårdsupplysningen 1177. Han beskrev ett känselbortfall i ena armen som hade börjat en halvtimme tidigare. När han talade med sjuksköterskan på 1177 var det dock bara handen som kändes bortdomnad med stickningar.

Oro för infarkter

Han fick under samtalet frågor om andra sjukdomar och eventuellt andra symptom. Han tog själv upp att han oroade sig för infarkter. Samtalet avslutades med instruktioner från sjuksköterskan att patienten skulle höra av sig om en halvtimme eller söka akutvård om inte besvären helt hade klingat av eller om andra symtom tillkommit.

Efter 30 minuter ringde Skövdebon igen då han känt stickningar på andra delar av kroppen. Sjuksköterskan återkom strax med besked om att hon skulle kontakta en ambulans.

Mannen fördes till sjukhuset men gick på egen risk hem för att sova över natten. Dagen efter konstaterades att han hade en hjärninfarkt.

Svårt lidande

Skövdebon anmälde senare händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och framförde att ett oacceptabelt fel hade begåtts. Hans lidande hade varit mycket svårt, han ansåg att allt hade kunnat sluta riktigt illa. Sjuksköterskan borde ha förstått att han behövde akutvård.

Dessutom ska det ha dröjt 50 minuter innan ambulansen kom Skövdebon uppgav också i anmälan att en ansvarig chef på sjukvårdsupplysningen ska ha ringt upp honom och bett om ursäkt eftersom ett uppenbart fel hade begåtts.

Chefen, och även läkare på sjukhuset, ska också ha sagt att en ambulans borde ha skickats direkt.

Krävde skadestånd

Mannen krävde också 100 000 kronor i skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande.

När Ivo nu har granskat ärendet konstateras att de råd och rekommendationer som mannen fick under samtalet med sjuksköterskan var adekvata.

De strider heller inte mot lag eller annan föreskrift.

Ivo avslutar ärendet utan att utdela kritik. Man informerar också Skövdebon om att han får vända sig till patientförsäkringen gällande begäran om ekonomisk ersättning.