25 nov 2015 15:54

25 nov 2015 15:54

Äldre illa behandlade

SKÖVDE: Nya Ivo-anmälningar gjorda

Nu framkommer fler allvarliga missförhållanden inom äldrevården. Bland annat har demenssjuka utsatts för psykiska övergrepp. Kommunen har nu anmält händelserna och det kan bli aktuellt med arbetsrättsliga åtgärder mot anställda.

SLA kunde nyligen berätta om allvarliga missförhållanden vid ett äldreboende i Skövde. Kommunen har precis gjort en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, om dessa allvarliga händelser. Nu är det dags för ytterligare två Ivo-anmälningar, även de rör allvarliga misshållanden inom äldreomsorgen.

– Det är mycket beklagligt när våra brukare far illa, eller att det ens finns misstanke om att de gör det, säger Pernilla Andersson, Sas, socialt ansvarig samordnare i Skövde kommun, och den som utreder händelserna.

– Att det kommit fram flera ärenden nu kan vara en slump, men det kan också bero på att vår personal har blivit mer uppmärksam och gör det som ingår i värdegrundarbetet – de rapporterar när de tycker att något är fel.

Pernilla Andersson anser att det är bra att alla händelser som sker i verksamheten, oavsett allvarlighetsgrad, kommer fram.

– Det gör att vi kan utreda dem och därefter vidta åtgärder.

De nya anmälningarna handlar bland annat om psykiska övergrepp mot demenssjuka. De ska vid ett flertal tillfällen ha mötts av bryska och nedlåtande tillrättavisningar av en anställd på ett äldreboende. I anmälan sägs att den anställde vid flera tillfällen visat ett olämpligt beteende mot de boende – trots upprepande tillsägelser av chefen.

En annan av de rapporterade händelserna rör hur en boende skrek under ett toalettbesök där en anställd var med. Den anställde berättade inte efteråt för kollegor varför den boende skrikit – det uppges i rapporten att den boende aldrig brukar skrika. Men det finns misstanke om att den boende utsatts för antingen ett fysiskt eller psykiskt övergrepp.

Parallellt med Sas-utredningen gällande de ovan nämnda händelserna pågår också utredningar som leds av kommunens personalavdelning och berörda chefer. Det kan bli tal om arbetsrättsliga åtgärder mot anställda.

SLA kunde nyligen berätta om allvarliga missförhållanden vid ett äldreboende i Skövde. Kommunen har precis gjort en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, om dessa allvarliga händelser. Nu är det dags för ytterligare två Ivo-anmälningar, även de rör allvarliga misshållanden inom äldreomsorgen.

– Det är mycket beklagligt när våra brukare far illa, eller att det ens finns misstanke om att de gör det, säger Pernilla Andersson, Sas, socialt ansvarig samordnare i Skövde kommun, och den som utreder händelserna.

– Att det kommit fram flera ärenden nu kan vara en slump, men det kan också bero på att vår personal har blivit mer uppmärksam och gör det som ingår i värdegrundarbetet – de rapporterar när de tycker att något är fel.

Pernilla Andersson anser att det är bra att alla händelser som sker i verksamheten, oavsett allvarlighetsgrad, kommer fram.

– Det gör att vi kan utreda dem och därefter vidta åtgärder.

De nya anmälningarna handlar bland annat om psykiska övergrepp mot demenssjuka. De ska vid ett flertal tillfällen ha mötts av bryska och nedlåtande tillrättavisningar av en anställd på ett äldreboende. I anmälan sägs att den anställde vid flera tillfällen visat ett olämpligt beteende mot de boende – trots upprepande tillsägelser av chefen.

En annan av de rapporterade händelserna rör hur en boende skrek under ett toalettbesök där en anställd var med. Den anställde berättade inte efteråt för kollegor varför den boende skrikit – det uppges i rapporten att den boende aldrig brukar skrika. Men det finns misstanke om att den boende utsatts för antingen ett fysiskt eller psykiskt övergrepp.

Parallellt med Sas-utredningen gällande de ovan nämnda händelserna pågår också utredningar som leds av kommunens personalavdelning och berörda chefer. Det kan bli tal om arbetsrättsliga åtgärder mot anställda.