25 nov 2015 06:00

25 nov 2015 06:33

Drop in läggs ner på de sista vårdcentralerna

SKÖVDE: Slut med drop in-tider

Nästa vecka kommer drop in-möjligheten för patienter att upphöra på Närhälsan Billingen och Norrmalm. Anledningen är att man vill frigöra resurser och reducera användningen av antibiotika. Med framtida webbokningar kommer tillgängligheten inte att riskeras, menar man på vårdcentralerna.

Vårdcentralscheferna Åsa Breman på Billingen och Helene Bennemyr på Norrmalm anser att beslutet att dra in drop in-tiderna kommer att ha positiva effekter och gynna patienterna.

Drop in-tider har tidigare funnits på andra vårdcentraler i kommunen, men sedan en tid tillbaka har Billingen och Norrmalm varit de enda med detta system.

Infektionssjukdomar

Till skillnad från hur man har gjort i grannkommuner har drop in-tiderna endast varit tillgängliga för patienter med infektionssjukdomar av olika slag.

Beslutet har inte att göra med besparingar, uppger vårdcentralcheferna, utan syftar till att få ner antibiotikaanvändandet och frigöra resurser.

Antibiotika

Att minska antibiotika i infektionsfall har man länge haft som mål inom vården, efter riktlinjer från Strama – Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Tvärtemot vad denna organisation rekommenderar tror man att användandet kan ha ökat under drop in-mottagningen.

Fel signaler

Vid enkla förkylningar hyser en del patienter en förväntan om att få antibiotika som snabb åtgärd mot exempelvis förkylning. Man misstänker att detta kan ha varit en tendens under drop in-tiderna och inneburit att fel signal har getts enligt vårdens målsättning.

Frigör resurser

Ett annat problem med drop in är att patienterna som uppsöker vårdcentralen under dessa tider ofta inte behöver komma till läkare, utan snarare behöver rådgivning.

Att uppta läkarnas tid med fall av infektionssjukdomar har bundit resurserna. Nu kommer mer läkartid att kunna läggas på de svårt sjuka. Dessutom tycker patienter ofta att det är bättre att ha bokade tider, menar vårdcentralscheferna.

Ökad tillgänglighet

De säger också att tillgängligheten heller inte kommer att minska utan snarare öka. Snart kommer möjligheten finnas att boka tid genom vårdcentralernas hemsidor för vissa typer av besök.

Det har under flera år förts en diskussion om att avskaffa drop in-tiderna. För ett par månader togs beslutet och på måndag verkställs det.

Vårdcentralscheferna Åsa Breman på Billingen och Helene Bennemyr på Norrmalm anser att beslutet att dra in drop in-tiderna kommer att ha positiva effekter och gynna patienterna.

Drop in-tider har tidigare funnits på andra vårdcentraler i kommunen, men sedan en tid tillbaka har Billingen och Norrmalm varit de enda med detta system.

Infektionssjukdomar

Till skillnad från hur man har gjort i grannkommuner har drop in-tiderna endast varit tillgängliga för patienter med infektionssjukdomar av olika slag.

Beslutet har inte att göra med besparingar, uppger vårdcentralcheferna, utan syftar till att få ner antibiotikaanvändandet och frigöra resurser.

Antibiotika

Att minska antibiotika i infektionsfall har man länge haft som mål inom vården, efter riktlinjer från Strama – Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Tvärtemot vad denna organisation rekommenderar tror man att användandet kan ha ökat under drop in-mottagningen.

Fel signaler

Vid enkla förkylningar hyser en del patienter en förväntan om att få antibiotika som snabb åtgärd mot exempelvis förkylning. Man misstänker att detta kan ha varit en tendens under drop in-tiderna och inneburit att fel signal har getts enligt vårdens målsättning.

Frigör resurser

Ett annat problem med drop in är att patienterna som uppsöker vårdcentralen under dessa tider ofta inte behöver komma till läkare, utan snarare behöver rådgivning.

Att uppta läkarnas tid med fall av infektionssjukdomar har bundit resurserna. Nu kommer mer läkartid att kunna läggas på de svårt sjuka. Dessutom tycker patienter ofta att det är bättre att ha bokade tider, menar vårdcentralscheferna.

Ökad tillgänglighet

De säger också att tillgängligheten heller inte kommer att minska utan snarare öka. Snart kommer möjligheten finnas att boka tid genom vårdcentralernas hemsidor för vissa typer av besök.

Det har under flera år förts en diskussion om att avskaffa drop in-tiderna. För ett par månader togs beslutet och på måndag verkställs det.

  • Jesper Sydhagen