26 nov 2015 19:29

26 nov 2015 19:29

"25-åringar" fick gåva

SKÖVDE: Skaraborgs sjukhus

De som arbetat 25 år inom Skaraborgs sjukhus fick ta emot en minnesgåva under torsdagen. I år är det 58 personer som gjort detta, 44 av dem var med under kvällen.

Varje år inbjuder ledningen för Skaraborgs sjukhus medarbetare som arbetat 25 år till uppvaktning och utdelning av minnesgåvor. Årets utdelning ägde rum under torsdagskvällen i festvåningen på Hotell Scandic Billingen i Skövde. 58 medarbetare hade arbetat 25 år och 44 av dem hade anmält att de skulle komma. Minnesgåvan får de välja ur en sortimentkatalog där det finns 27 olika gåvor att välja mellan. Värdet är cirka 9 000 kronor.

Område medicin: Christina Hellgren och Elisabeth Källqvist, medicinmott Skövde, Eva Landh Ljungqvist, admin M1, Helen Bjaaland och Annelie Moberg, lungavd Skövde, Hannele Virranniemi, rehabvistelser, Maria Josefsson, Karin Gustavsson, Carita Hardarsson och Anna-Lena Wetterteg, AT/SG kirug/ortopedi, Annika Söderberg, AT/SG medicin, Roger Eng och Annika Wiborg, medicinavd Mariestad, Camilla Johansson, infektion Skövde, Pia Leijon och Maria Johansson, dialysen Skövde, Taina Varis, njurmedicin Skövde, Fredrik Sörman och Monica Abrahamsson, ambulans Falköping, Mikael Granath, Gustaf Lindgren och Sverker Thörnqvist, ambulans Skövde, Eva Nyström, administration, Bassima Shamoun, VUP Lidköping, Veronika Lidman, övergripande M5, Dan Hovskär, beroende avd Falköping, Peter Gustafsson, BUP Skövde, Mikael Hermansson, psykoterapienheten.

Område kirurg: Susanne Flink, radiologiskt stöd, Annika Sahlberg, ssk + usk radiologi Skövde, Charlotte Ohldin, ssk + usk radiologi L, F, Camilla Larsson, kirurgavd Skövde, Charlotte Sörensen, onkologi, Helena Andersson, övergripande K2, Eva Broberg, kirurgavd Lidköping, Marie Lillieborg, admin K2, Irena Szczypinska, läkare kvinno, Agneta Landin och Cecilia Wennberg, gyn Skövde, Åsa Skoglund, förlossning Skövde, Anneli Jonsson, BB Skövde, Maria Karlsson och Anna-Lena Jönsson, neontalavd, Manjula Vaghijani, barn Skövde, Petra Jungslätt, barnmedicin, Katrin Abelsson, ortopedavd Lidköping, Marie Johansson, admin K5, Lena Gahnberg, käkkirurgi Skövde, Niklas Lidman, Camilla Jansson och Åsa Johansson, operationsavd Skövde, Jörgen Karlsson och Annika Seidevall, anestesiavd Skövde, Camilla Jansson, intensivvårdsavd Skövde, Tomas Fouganthine, läkare ane/op/IVA. Område stab: Lena Brodén, serviceenhet, Anette Gideberg, processtöd, Katarina Bägerfeldt, bibliotek.

Varje år inbjuder ledningen för Skaraborgs sjukhus medarbetare som arbetat 25 år till uppvaktning och utdelning av minnesgåvor. Årets utdelning ägde rum under torsdagskvällen i festvåningen på Hotell Scandic Billingen i Skövde. 58 medarbetare hade arbetat 25 år och 44 av dem hade anmält att de skulle komma. Minnesgåvan får de välja ur en sortimentkatalog där det finns 27 olika gåvor att välja mellan. Värdet är cirka 9 000 kronor.

Område medicin: Christina Hellgren och Elisabeth Källqvist, medicinmott Skövde, Eva Landh Ljungqvist, admin M1, Helen Bjaaland och Annelie Moberg, lungavd Skövde, Hannele Virranniemi, rehabvistelser, Maria Josefsson, Karin Gustavsson, Carita Hardarsson och Anna-Lena Wetterteg, AT/SG kirug/ortopedi, Annika Söderberg, AT/SG medicin, Roger Eng och Annika Wiborg, medicinavd Mariestad, Camilla Johansson, infektion Skövde, Pia Leijon och Maria Johansson, dialysen Skövde, Taina Varis, njurmedicin Skövde, Fredrik Sörman och Monica Abrahamsson, ambulans Falköping, Mikael Granath, Gustaf Lindgren och Sverker Thörnqvist, ambulans Skövde, Eva Nyström, administration, Bassima Shamoun, VUP Lidköping, Veronika Lidman, övergripande M5, Dan Hovskär, beroende avd Falköping, Peter Gustafsson, BUP Skövde, Mikael Hermansson, psykoterapienheten.

Område kirurg: Susanne Flink, radiologiskt stöd, Annika Sahlberg, ssk + usk radiologi Skövde, Charlotte Ohldin, ssk + usk radiologi L, F, Camilla Larsson, kirurgavd Skövde, Charlotte Sörensen, onkologi, Helena Andersson, övergripande K2, Eva Broberg, kirurgavd Lidköping, Marie Lillieborg, admin K2, Irena Szczypinska, läkare kvinno, Agneta Landin och Cecilia Wennberg, gyn Skövde, Åsa Skoglund, förlossning Skövde, Anneli Jonsson, BB Skövde, Maria Karlsson och Anna-Lena Jönsson, neontalavd, Manjula Vaghijani, barn Skövde, Petra Jungslätt, barnmedicin, Katrin Abelsson, ortopedavd Lidköping, Marie Johansson, admin K5, Lena Gahnberg, käkkirurgi Skövde, Niklas Lidman, Camilla Jansson och Åsa Johansson, operationsavd Skövde, Jörgen Karlsson och Annika Seidevall, anestesiavd Skövde, Camilla Jansson, intensivvårdsavd Skövde, Tomas Fouganthine, läkare ane/op/IVA. Område stab: Lena Brodén, serviceenhet, Anette Gideberg, processtöd, Katarina Bägerfeldt, bibliotek.