26 nov 2015 06:00

26 nov 2015 06:00

Betalar skadestånd till fack efter tvist

REKTORSTILLSÄTTNINGAR: "De backade"

Skövde kommun erkänner att man gjorde fel när man tillsatte de nya rektorstjänsterna utan att MBL-förhandla.
De betalar också fackförbunden skadestånd.

SLA skrev i oktober om att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet krävde skadestånd av Skövde kommun för MBL-brott efter tillsättningen av nya rektorer på flera skolor.

Facken ansåg att tjänsterna tillsattes utan att samverkan med facken. Den 11 november träffades parterna.

30 000 kronor

Utfallet blev att Skövde kommun gav fackförbunden rätt.

– De backade, kommunikationen hade brustit i arbetsgivarleden, säger Bengt Wahlberg på Lärarförbundet i Skövde.

De båda fackförbunden fick 30 000 kronor var i skadestånd.

– För att vara en sådan här fråga är det godtagbart. Det är viktigt att fackförbuden kommer med i tid i processen, då behöver inte det här hända.

Även Vision, som organiserar skoladministratörerna, har lämnat in en begäran om en tvisteförhandling i samma ärende.

Sektorschefen för skolan i Skövde, Gustaf Olsson ansåg i oktober att facken var fel ute.

Förbunden är med vid nyanställningar, men det här handlade om chefer som redan fanns i organisationen, menade han.

– Bemanningen av tjänster ser vi som en arbetsledningsfråga som inte behöver samverka, sade han till SLA då.

Tredje gången

Händelsen är knappast unik. Det var rent av tredje gången gillt på ett år som fackförbund kritiserar kommunens sätt att jobba med chefstillsättningar.

Förra året handlade det om när Rogher Selmonsson blev sektorschef för medborgare och samhällsutveckling.

Efter den fadäsen gick kommunledningen en kurs på två halvdagar tillsammans med förtroendevalda från facken. Men det hjälpte inte.

I början av oktober i år riktade Vision ett skadeståndskrav mot kommunen efter att Karl Alexandersson utsetts till vd för Skövde stadshus och fick stöd av Kommunal.

SLA har sökt skolchefen Gustaf Olsson för en kommentar, dock utan resultat.

SLA skrev i oktober om att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet krävde skadestånd av Skövde kommun för MBL-brott efter tillsättningen av nya rektorer på flera skolor.

Facken ansåg att tjänsterna tillsattes utan att samverkan med facken. Den 11 november träffades parterna.

30 000 kronor

Utfallet blev att Skövde kommun gav fackförbunden rätt.

– De backade, kommunikationen hade brustit i arbetsgivarleden, säger Bengt Wahlberg på Lärarförbundet i Skövde.

De båda fackförbunden fick 30 000 kronor var i skadestånd.

– För att vara en sådan här fråga är det godtagbart. Det är viktigt att fackförbuden kommer med i tid i processen, då behöver inte det här hända.

Även Vision, som organiserar skoladministratörerna, har lämnat in en begäran om en tvisteförhandling i samma ärende.

Sektorschefen för skolan i Skövde, Gustaf Olsson ansåg i oktober att facken var fel ute.

Förbunden är med vid nyanställningar, men det här handlade om chefer som redan fanns i organisationen, menade han.

– Bemanningen av tjänster ser vi som en arbetsledningsfråga som inte behöver samverka, sade han till SLA då.

Tredje gången

Händelsen är knappast unik. Det var rent av tredje gången gillt på ett år som fackförbund kritiserar kommunens sätt att jobba med chefstillsättningar.

Förra året handlade det om när Rogher Selmonsson blev sektorschef för medborgare och samhällsutveckling.

Efter den fadäsen gick kommunledningen en kurs på två halvdagar tillsammans med förtroendevalda från facken. Men det hjälpte inte.

I början av oktober i år riktade Vision ett skadeståndskrav mot kommunen efter att Karl Alexandersson utsetts till vd för Skövde stadshus och fick stöd av Kommunal.

SLA har sökt skolchefen Gustaf Olsson för en kommentar, dock utan resultat.