26 nov 2015 14:50

26 nov 2015 14:50

Hotell vill sätta upp kamera

ÖVERVAKNING: Olycksrisk

Scandic Billingen har ansökt om att få sätta upp en övervakningskamera.

Ledningen för det anrika hotellet vill sätta upp en kamera vid entrén en bit till höger om huvudentrén.

Syftet är att förhindra olyckor vid användning av hissen som går uppför trappan.

K-märkt

Man skriver att inga alternativa åtgärder finns då entrén inte ligger i anslutning till huvudbyggnaden.

Huset är dessutom k-märkt och entrén går inte att flytta. Entrén går därmed inte att övervaka dygnet runt för att ingripa vid eventuella olyckor.

Kameran är fast placerad och har ingen zoomfunktion. Inte heller ska den lagra bilder eller förmedla ljud.

Skaderisk

I en kompletterande ansökan förklarar hotelledningen att inga olyckor eller brott har inträffat vid entrén. Men olyckor kan inträffa om personer kör på hissens ramp på ett felaktigt sätt.

Risken finns att man välter och skada sig allvarligt.

Rullstolsbundna kan inte själva se om de är korrekt placerade på rampen, därför behövs övervakning av entrén, skriver man i ansökan som nu är tillbaka hos Länsstyrelsen.

Grönt ljus

Remissinstansen Skövde kommun har inga invändningar mot övervakningen, inte heller fackförbundet Unionen eller skyddsombudet.

Hotell- och restaurangfacket saknar lokalt ombud och kan således inte lämna något yttrande, enligt ansökan.

Ledningen för det anrika hotellet vill sätta upp en kamera vid entrén en bit till höger om huvudentrén.

Syftet är att förhindra olyckor vid användning av hissen som går uppför trappan.

K-märkt

Man skriver att inga alternativa åtgärder finns då entrén inte ligger i anslutning till huvudbyggnaden.

Huset är dessutom k-märkt och entrén går inte att flytta. Entrén går därmed inte att övervaka dygnet runt för att ingripa vid eventuella olyckor.

Kameran är fast placerad och har ingen zoomfunktion. Inte heller ska den lagra bilder eller förmedla ljud.

Skaderisk

I en kompletterande ansökan förklarar hotelledningen att inga olyckor eller brott har inträffat vid entrén. Men olyckor kan inträffa om personer kör på hissens ramp på ett felaktigt sätt.

Risken finns att man välter och skada sig allvarligt.

Rullstolsbundna kan inte själva se om de är korrekt placerade på rampen, därför behövs övervakning av entrén, skriver man i ansökan som nu är tillbaka hos Länsstyrelsen.

Grönt ljus

Remissinstansen Skövde kommun har inga invändningar mot övervakningen, inte heller fackförbundet Unionen eller skyddsombudet.

Hotell- och restaurangfacket saknar lokalt ombud och kan således inte lämna något yttrande, enligt ansökan.