26 nov 2015 08:00

26 nov 2015 08:00

Minskat buller – men ändå missnöje

NYHETER: Reaktioner från Skövdeborna på bullerskyddsskärmarna

Vadsbovägen. Bullret från trafiken har minskat sedan skyddsskärmarna kom på plats, men reaktionerna på deras utseende har varit många.
– Det upplevs som instängt, men plank hade nog känts mer instängt, säger Anna Möller, gatuchef.

För boende nära Vadsbovägen innebär den täta trafiken ett störande buller. Bullerkartläggningar som gjorts har tydligt visat att det behövs åtgärder. På sträckan mellan Södra och Norra Bergvägen har kommunen valt ett transparent bullerskydd.

Lägre bullernivå

Och gissningsvis har alla Skövdebor sett bullerskyddsskärmarna, gjorda av plast och 2,3 meter höga, som satts upp.

Arbetet är inte klart, projektet fick mer investeringsmedel och därför har kommunen köpt till fler skärmar. Totalkostnaden blir cirka 13 miljoner kronor.

Kommunen såväl som SLA har nåtts av reaktioner från Skövdeborna – och hittills har de inte varit positiva.

– Jo, från boende har vi fått veta att bullernivån har blivit lägre och det var ju syftet, säger Anna Möller, gatu- och trafikchef vid Skövde kommun.

Men för övrigt har det mycket handlat om skärmarnas utseende.

– Folk har reagerat på ”randigheten”, det är ju ränder på skärmarna för att fåglar inte ska flyga in i dem. Och eftersom projektet inte har varit färdigt och ränderna egentligen inte har justerats förrän nu, har randigheten förstärkts. Allt har gett ett intryck av att vara ofärdigt.

Stor förändring

Andra har reagerat på att skärmarna gör att det känns instängt.

– Från att det har varit helt öppet till att det finns skärmar är ju en stor förändring som märks. Men någon form av bullerskydd var nödvändigt och jag tror att vanligt bullerplank hade gett ett än mer instängt intryck.

Bullerskyddet måste också stå väldigt nära vägen, cirka 1,5 meter, för att ge effekt. Detta eftersom vägen ligger så högt.

Bilförare har också reagerat på att de bländas.

– Billjus reflekteras i skärmarna och det kanske snarast kan uppfattas som otydligt var bilarna kommer ifrån. Men detta fick vi reaktioner på även innan skärmarna kom upp, efter det att gatubelysningen togs bort så det hänger inte bara ihop med skärmarna.

Kommunen ska undersöka vad man kan göra åt problemet.

Gatubelysning igen?

Skärmarna utformades redan från början lutande för att minimera bländningen, lutningen gör också att bullret ska studsa mot vägen och inte mot husen.

– Vi ska också titta på om belysning kan minska problemen. Vi ska försöka och se effekten av olika belysning, säger Anna Möller.

Hon kan därmed inte utesluta att gatubelysningen kommer tillbaka igen.

För boende nära Vadsbovägen innebär den täta trafiken ett störande buller. Bullerkartläggningar som gjorts har tydligt visat att det behövs åtgärder. På sträckan mellan Södra och Norra Bergvägen har kommunen valt ett transparent bullerskydd.

Lägre bullernivå

Och gissningsvis har alla Skövdebor sett bullerskyddsskärmarna, gjorda av plast och 2,3 meter höga, som satts upp.

Arbetet är inte klart, projektet fick mer investeringsmedel och därför har kommunen köpt till fler skärmar. Totalkostnaden blir cirka 13 miljoner kronor.

Kommunen såväl som SLA har nåtts av reaktioner från Skövdeborna – och hittills har de inte varit positiva.

– Jo, från boende har vi fått veta att bullernivån har blivit lägre och det var ju syftet, säger Anna Möller, gatu- och trafikchef vid Skövde kommun.

Men för övrigt har det mycket handlat om skärmarnas utseende.

– Folk har reagerat på ”randigheten”, det är ju ränder på skärmarna för att fåglar inte ska flyga in i dem. Och eftersom projektet inte har varit färdigt och ränderna egentligen inte har justerats förrän nu, har randigheten förstärkts. Allt har gett ett intryck av att vara ofärdigt.

Stor förändring

Andra har reagerat på att skärmarna gör att det känns instängt.

– Från att det har varit helt öppet till att det finns skärmar är ju en stor förändring som märks. Men någon form av bullerskydd var nödvändigt och jag tror att vanligt bullerplank hade gett ett än mer instängt intryck.

Bullerskyddet måste också stå väldigt nära vägen, cirka 1,5 meter, för att ge effekt. Detta eftersom vägen ligger så högt.

Bilförare har också reagerat på att de bländas.

– Billjus reflekteras i skärmarna och det kanske snarast kan uppfattas som otydligt var bilarna kommer ifrån. Men detta fick vi reaktioner på även innan skärmarna kom upp, efter det att gatubelysningen togs bort så det hänger inte bara ihop med skärmarna.

Kommunen ska undersöka vad man kan göra åt problemet.

Gatubelysning igen?

Skärmarna utformades redan från början lutande för att minimera bländningen, lutningen gör också att bullret ska studsa mot vägen och inte mot husen.

– Vi ska också titta på om belysning kan minska problemen. Vi ska försöka och se effekten av olika belysning, säger Anna Möller.

Hon kan därmed inte utesluta att gatubelysningen kommer tillbaka igen.