26 nov 2015 18:20

26 nov 2015 18:20

Sluter avtal med Brottsoffersjouren

SKÖVDE: Först i Skaraborg

Skövde kommun sluter samverkansavtal med Brottsofferjouren Östra Skaraborg. Det är det första i Skaraborg.
– De är ett viktigt komplement för oss och gör ett jättebra jobb, säger Elisabeth Svalefelt, socialnämndens ordförande (M).

Socialnämnden i Skövde kommun har slutit ett samverkansavtal med Brottsofferjouren Östra Skaraborg.

– Det är första gången i Skaraborg, så det är historiskt, säger Saeed Ardané, sektorschef på socialtjänsten.

– Det är roligt att vara först i Skaraborg och vi har pratat om ett avtal ganska länge. Brottsofferjouren är ett viktigt komplement för oss och gör ett jättebra jobb, säger Elisabeth Svalefelt.

Avtalet är på ett år, för 2016, och ger ett verksamhetsbidrag på tre koronor per kommuninvånare och år till Brottsofferjouren Östra Skaraborg.

– Det är viktigt att ha ett samverkansavtal för att veta att det här vill vi att ni ska göra åt oss och för att kunna göra en uppföljning över hur det har gått, säger Elisabeth Svalefelt.

– Att vi har ett avtal innebär också att de kan planera sin verksamhet på ett annat sätt, säger Saeed Ardané.

Brottsofferjouren åtar sig genom avtalet att lämna rådgivning, stöd och hjälp till personer i Skövde kommun som blivit utsatta för brott.

Socialnämnden har också beslutat att förlänga avtalet om projekt Astrakan med Hushållningssällskapet för 2016-2018. Upp till 20 deltagare kan vara med.

– Vi har ett mål, från nästa år och framåt ska 50 procent av deltagarna få sin huvudsakliga försörjning på annat sätt än genom socialbidrag. Det är ett första steg i en lång resa för att kunna ta sig mot arbetsmarknaden eller utbildning och sedan vidare till arbete, säger Elisabeth Svalefelt.

Socialnämnden har även beslutat att, med överskott inom integration, finansiera ett treårigt projekt med barn- och utbildningsnämnden. Det handlar om meningsfull fritid och socialt stöd på Helenaskolan.

Socialnämnden i Skövde kommun har slutit ett samverkansavtal med Brottsofferjouren Östra Skaraborg.

– Det är första gången i Skaraborg, så det är historiskt, säger Saeed Ardané, sektorschef på socialtjänsten.

– Det är roligt att vara först i Skaraborg och vi har pratat om ett avtal ganska länge. Brottsofferjouren är ett viktigt komplement för oss och gör ett jättebra jobb, säger Elisabeth Svalefelt.

Avtalet är på ett år, för 2016, och ger ett verksamhetsbidrag på tre koronor per kommuninvånare och år till Brottsofferjouren Östra Skaraborg.

– Det är viktigt att ha ett samverkansavtal för att veta att det här vill vi att ni ska göra åt oss och för att kunna göra en uppföljning över hur det har gått, säger Elisabeth Svalefelt.

– Att vi har ett avtal innebär också att de kan planera sin verksamhet på ett annat sätt, säger Saeed Ardané.

Brottsofferjouren åtar sig genom avtalet att lämna rådgivning, stöd och hjälp till personer i Skövde kommun som blivit utsatta för brott.

Socialnämnden har också beslutat att förlänga avtalet om projekt Astrakan med Hushållningssällskapet för 2016-2018. Upp till 20 deltagare kan vara med.

– Vi har ett mål, från nästa år och framåt ska 50 procent av deltagarna få sin huvudsakliga försörjning på annat sätt än genom socialbidrag. Det är ett första steg i en lång resa för att kunna ta sig mot arbetsmarknaden eller utbildning och sedan vidare till arbete, säger Elisabeth Svalefelt.

Socialnämnden har även beslutat att, med överskott inom integration, finansiera ett treårigt projekt med barn- och utbildningsnämnden. Det handlar om meningsfull fritid och socialt stöd på Helenaskolan.