26 nov 2015 15:52

26 nov 2015 15:52

"Vi blev alla bedrövade"

NYHETER: Nämndeordförande om missförhållanden på äldreboenden

Ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden blev bedrövade när de fick kännedom om de nu anmälda missförhållandena på äldreboenden i Skövde. Nu avvaktar man utredningarna.
– Det är viktigt att belysa detta ur alla aspekter, säger Theres Sahlström (M), ordförande.

SLA har i dagarna rapporterat om flera allvarliga missförhållanden på äldreboenden i Skövde där de boende har utsatts för olika former av övergrepp och kränkningar. Ärendena är anmälda till Inspektionen för vård och omsorg och Pernilla Andersson, socialt ansvarig samordnare i Skövde kommun, Sas, utreder också händelserna.

Parallellt med denna utredning utreder kommunens personalavdelning tillsammans med ansvariga chefer om det finns grund för arbetsrättsliga åtgärder mot anställda. Sektorschefen Per Granath har sagt till SLA att han ser mycket allvarligt på det inträffade.

Akuta åtgärder

Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, säger att nämnden informerats om händelserna och att alla ledamöter är bedrövade över det som framkommit.

– Givetvis, det känns mycket tråkigt. Vi har fullt förtroende för sektorsledningen som direkt har vidtagit akuta åtgärder för att dessa missförhållanden inte ska upprepas. Man utreder också vidare för att få klarhet i exakt vad som hänt. Det är viktigt att belysa detta ur alla tänkbara aspekter.

Sahlström säger att nämnden är trygg i att sektorsledningen tagit de anmälda händelserna på allvar.

Vågar rapportera

– Det känns också bra att vi har personal som är trygg nog att rapportera om missförhållanden så att det inte utvecklas tysta kulturer där ingen vågar säga något.

Nämnden ansvarar för verksamhetsplanen, internkontrollen och verksamhetens kvalitet. Med utredningarna som underlag kommer nämnden att se över om det finns strukturella problem i organisation och arbetsform.

Avvaktar utredning

– Det återstår att se om och hur vi i så fall kan agera, vi avvaktar utredningarna.

SLA har i dagarna rapporterat om flera allvarliga missförhållanden på äldreboenden i Skövde där de boende har utsatts för olika former av övergrepp och kränkningar. Ärendena är anmälda till Inspektionen för vård och omsorg och Pernilla Andersson, socialt ansvarig samordnare i Skövde kommun, Sas, utreder också händelserna.

Parallellt med denna utredning utreder kommunens personalavdelning tillsammans med ansvariga chefer om det finns grund för arbetsrättsliga åtgärder mot anställda. Sektorschefen Per Granath har sagt till SLA att han ser mycket allvarligt på det inträffade.

Akuta åtgärder

Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, säger att nämnden informerats om händelserna och att alla ledamöter är bedrövade över det som framkommit.

– Givetvis, det känns mycket tråkigt. Vi har fullt förtroende för sektorsledningen som direkt har vidtagit akuta åtgärder för att dessa missförhållanden inte ska upprepas. Man utreder också vidare för att få klarhet i exakt vad som hänt. Det är viktigt att belysa detta ur alla tänkbara aspekter.

Sahlström säger att nämnden är trygg i att sektorsledningen tagit de anmälda händelserna på allvar.

Vågar rapportera

– Det känns också bra att vi har personal som är trygg nog att rapportera om missförhållanden så att det inte utvecklas tysta kulturer där ingen vågar säga något.

Nämnden ansvarar för verksamhetsplanen, internkontrollen och verksamhetens kvalitet. Med utredningarna som underlag kommer nämnden att se över om det finns strukturella problem i organisation och arbetsform.

Avvaktar utredning

– Det återstår att se om och hur vi i så fall kan agera, vi avvaktar utredningarna.