27 nov 2015 10:00

27 nov 2015 10:00

Lättare se p-platser i centrum

SKÖVDE: Bättre p-system på gång

Tekniska kontoret uppgraderar systemet för hänvisning till lediga parkeringsplatser. Nu visas även parkeringstaket på Commerce.

Arbetet med de nya skyltarna för att visa bilisterna var det finns lediga parkeringsplatser flyter på.

– Det är lite försenat, säger Ingvar Johansson som är trafikhandläggare på Skövde kommun. Men det ska nog komma igång om en vecka.

Info skyltar

På ett 20-tal platser finns informationsskyltar med belysning som talar om var lediga p-platser finns.

På varje stolpe kan det sitta flera skyltar, som med namn på parkeringen talar om var det är ledigt.

Skyltarna ska också få tydligare displayer och ett vitare ljus för att läsbarheten ska öka.

Infarter

Vid infarterna mot Skövde centrum ska fyra stycken mer avancerade skyltar monteras upp. Det rör sig om fyra monitorer som ska visa mot lediga platser med en kartbild.

Commerce parkeringen

Nytt är att den stora varuhus parkeringen på Commerce gått med i skyltsamverkan. Även Diana vid SLA huset skyltas upp.

– Commerce är bra att vi kan visa, de har ganska dålig beläggning i sitt p-hus ibland, säger Ingvar Johansson. SJ sade dock nej och vill inte delta med sin parkering på östra sidan om järnvägen.

Vasaportens p-hus är med på skyltarna sedan tidigare.

Centrum

I centrum upplever man att det finns ett problem med många bilar som cirkulerar runt på gatorna för att hitta en plats.

Förhoppningsvis ska ett bättre informationssystem för bilisterna avhjälpa detta.

Arbetet med de nya skyltarna för att visa bilisterna var det finns lediga parkeringsplatser flyter på.

– Det är lite försenat, säger Ingvar Johansson som är trafikhandläggare på Skövde kommun. Men det ska nog komma igång om en vecka.

Info skyltar

På ett 20-tal platser finns informationsskyltar med belysning som talar om var lediga p-platser finns.

På varje stolpe kan det sitta flera skyltar, som med namn på parkeringen talar om var det är ledigt.

Skyltarna ska också få tydligare displayer och ett vitare ljus för att läsbarheten ska öka.

Infarter

Vid infarterna mot Skövde centrum ska fyra stycken mer avancerade skyltar monteras upp. Det rör sig om fyra monitorer som ska visa mot lediga platser med en kartbild.

Commerce parkeringen

Nytt är att den stora varuhus parkeringen på Commerce gått med i skyltsamverkan. Även Diana vid SLA huset skyltas upp.

– Commerce är bra att vi kan visa, de har ganska dålig beläggning i sitt p-hus ibland, säger Ingvar Johansson. SJ sade dock nej och vill inte delta med sin parkering på östra sidan om järnvägen.

Vasaportens p-hus är med på skyltarna sedan tidigare.

Centrum

I centrum upplever man att det finns ett problem med många bilar som cirkulerar runt på gatorna för att hitta en plats.

Förhoppningsvis ska ett bättre informationssystem för bilisterna avhjälpa detta.