28 nov 2015 06:00

28 nov 2015 06:00

Ny stadsdel växer fram

BYGGNATION: Bostäder och förskola byggs i norra Skövde

Det händer mycket i norra delen av Skövde. Aspöprojektet är tydligt och även Frostaliden vid Lillegårdsrondellen börjar ta form – byggstarten blir i vår. Och i samma ”kvarter” växer en ny förskola fram.

När byggprojektet Aspö Eko-logi drog i gång tidigare i år var det starten på den stora förändringen av området kring Aspö och Karstorp. En helt ny stadsdel växer fram.

Många i kö

I Aspö bygger Skövdebostäder 240 lägenheter fördelade på sju punkthus. Just nu pågår etapp ett med 84 lägenheter, första inflyttning är i juni. Hela projektet beräknas står klart under 2018. Och intresset för det nya bostadsområdet med ekostämpel är stort. Redan på den första dagen när kön öppnades tidigare i november var det 180 som ställde sig i kö för lägenheter.

Säljstart snart

En kort bit mot Skövde centrum från Aspö, ett stenkast från Lillegårdsrondellen, ligger det som ska bli Skövdes nästa stora bostadsområde – Frostaliden. Här ska det under kommande år byggas runt 300 bostäder, både hyres- och bostadsrätter.

Det speciella med området är att bostäderna ska byggas med en stomme av trä. Först att börja bygga är Götenehus AB.

Stort intresse

Planerad byggstart för de 48 lägenheterna, fördelade på två 6,5 våningar höga byggnader, blir under våren.

– I januari har vi säljstart, säger Tobias Forslund, Götenehus.

– Men vi har redan noterat ett stort intresse, hundra personer har redan gjort intresseanmälningar, vilket är jättebra!

Därefter är det Göteborgsbaserade Brunnen Bostad AB som ska ta vid och bygga ungefär lika många lägenheter.

Marken fixas

I sista etappen bygger Skövdebostäder uppemot 170 lägenheter, där kan det bli byggstart 2017, men inflyttning 2018–2019.

Just nu görs marken i Frostaliden i ordning för byggstarten i vår.

– Jordmassor har fördelats för att det ska bli byggbart, säger kommunens projektledare Per-Ove Andersson.

– Vi har också inlett arbetat med att bygga en väg in i området, vi arbetar dessutom med anslutningar för vatten och avlopp och fjärrvärme.

Redan tidigare i år började man att förbereda genom att röja bort träd och sly.

Infarten till området blir utmed Karstorpvägen, nära Frostakällan. Här kommer det också att byggas busshållplatser.

Men det är inte bara bostäder som är på gång i Aspö-Kartorpsområdet, även förskolan I ur och skur ute bygger nytt, just vi infarten till Ulveket.

– Vi flyttar in den 1 februari, vilket är efterlängtat. Just nu håller vi till i tillfälliga lokaler i Ulveket, säger Marie Sundblad, förskolechef.

Plats för 120 barn

– Från och med i mars har vi 25 barn och sedan är det barn som ska börja bland annat i augusti och januari nästa år. Vi har plats för 120 barn totalt men fyller på i lagom takt så att verksamheten hinner med.

Marie Sundblad och Maria Karlsson ska driva förskolan, sedan tidigare driver de även I ur och skur ute i Hjo. De ser fram emot den nya Skövdeförskolan.

– Det är kul att vara med från början, planera inredning och så.

Förskolan kommer när maxantalet av barn är fyllt att ha cirka 25 anställda.

När byggprojektet Aspö Eko-logi drog i gång tidigare i år var det starten på den stora förändringen av området kring Aspö och Karstorp. En helt ny stadsdel växer fram.

Många i kö

I Aspö bygger Skövdebostäder 240 lägenheter fördelade på sju punkthus. Just nu pågår etapp ett med 84 lägenheter, första inflyttning är i juni. Hela projektet beräknas står klart under 2018. Och intresset för det nya bostadsområdet med ekostämpel är stort. Redan på den första dagen när kön öppnades tidigare i november var det 180 som ställde sig i kö för lägenheter.

Säljstart snart

En kort bit mot Skövde centrum från Aspö, ett stenkast från Lillegårdsrondellen, ligger det som ska bli Skövdes nästa stora bostadsområde – Frostaliden. Här ska det under kommande år byggas runt 300 bostäder, både hyres- och bostadsrätter.

Det speciella med området är att bostäderna ska byggas med en stomme av trä. Först att börja bygga är Götenehus AB.

Stort intresse

Planerad byggstart för de 48 lägenheterna, fördelade på två 6,5 våningar höga byggnader, blir under våren.

– I januari har vi säljstart, säger Tobias Forslund, Götenehus.

– Men vi har redan noterat ett stort intresse, hundra personer har redan gjort intresseanmälningar, vilket är jättebra!

Därefter är det Göteborgsbaserade Brunnen Bostad AB som ska ta vid och bygga ungefär lika många lägenheter.

Marken fixas

I sista etappen bygger Skövdebostäder uppemot 170 lägenheter, där kan det bli byggstart 2017, men inflyttning 2018–2019.

Just nu görs marken i Frostaliden i ordning för byggstarten i vår.

– Jordmassor har fördelats för att det ska bli byggbart, säger kommunens projektledare Per-Ove Andersson.

– Vi har också inlett arbetat med att bygga en väg in i området, vi arbetar dessutom med anslutningar för vatten och avlopp och fjärrvärme.

Redan tidigare i år började man att förbereda genom att röja bort träd och sly.

Infarten till området blir utmed Karstorpvägen, nära Frostakällan. Här kommer det också att byggas busshållplatser.

Men det är inte bara bostäder som är på gång i Aspö-Kartorpsområdet, även förskolan I ur och skur ute bygger nytt, just vi infarten till Ulveket.

– Vi flyttar in den 1 februari, vilket är efterlängtat. Just nu håller vi till i tillfälliga lokaler i Ulveket, säger Marie Sundblad, förskolechef.

Plats för 120 barn

– Från och med i mars har vi 25 barn och sedan är det barn som ska börja bland annat i augusti och januari nästa år. Vi har plats för 120 barn totalt men fyller på i lagom takt så att verksamheten hinner med.

Marie Sundblad och Maria Karlsson ska driva förskolan, sedan tidigare driver de även I ur och skur ute i Hjo. De ser fram emot den nya Skövdeförskolan.

– Det är kul att vara med från början, planera inredning och så.

Förskolan kommer när maxantalet av barn är fyllt att ha cirka 25 anställda.