30 nov 2015 17:51

30 nov 2015 17:51

Krogpersonal utbildas

SKÖVDE: Lär sig om alkohol på krogen

Alkohol. En efterfrågad kurs för krogpersonal samlade många deltagare från flera av Skövdes krogar på måndagen. De flesta deltagarna är yngre och nyanställda på nöjesställen i centrum.

Socialtjänsten tillsammans med polisen är de som årligen arrangerar den populära kursen som är i två steg.

Om en vecka är det polisen som berättar om narkotika och tecken på droganvändning i krogmiljön.

Servering

På måndagen var Per Öhman på plats i Skövde för att tala om alkoholens medicinska effekter. Han kommer från Aleforsstiftelsen som bildades av olika företag på västkusten, bland andra Volvo, Chalmers och Göteborgs hamn, med syftet att hjälpa medarbetare med alkoholberoende.

– Det gäller för de anställda på restauranger och krogar att ha rätt glasögon på sig, så att man ser att här har vi en person som missbrukar alkohol och då kunna säga nej till servering, säger Per Öhman.

– Men det kan vara ett svårt beslut att säga nej till en gäst, en del blir uppretade.

Tillstånd

Christina Forsblad Hellman är handläggare för alkoholfrågor i Skövde kommun och berättade om alkohollagen för kursdeltagarna.

– Lagen är bland annat till för att skydda framförallt yngre människor från ett skadligt drickande, det är en skyddslag, säger hon.

Att begränsa berusningsdrickandet kan minska risken för sociala, medicinska och skador genom olycka och våld. För att få tillstånd att servera alkohol ställs också höga krav på näringsidkaren.

– Att få servera alkohol är en förmån, det är ingen rättighet.

Socialtjänsten tillsammans med polisen är de som årligen arrangerar den populära kursen som är i två steg.

Om en vecka är det polisen som berättar om narkotika och tecken på droganvändning i krogmiljön.

Servering

På måndagen var Per Öhman på plats i Skövde för att tala om alkoholens medicinska effekter. Han kommer från Aleforsstiftelsen som bildades av olika företag på västkusten, bland andra Volvo, Chalmers och Göteborgs hamn, med syftet att hjälpa medarbetare med alkoholberoende.

– Det gäller för de anställda på restauranger och krogar att ha rätt glasögon på sig, så att man ser att här har vi en person som missbrukar alkohol och då kunna säga nej till servering, säger Per Öhman.

– Men det kan vara ett svårt beslut att säga nej till en gäst, en del blir uppretade.

Tillstånd

Christina Forsblad Hellman är handläggare för alkoholfrågor i Skövde kommun och berättade om alkohollagen för kursdeltagarna.

– Lagen är bland annat till för att skydda framförallt yngre människor från ett skadligt drickande, det är en skyddslag, säger hon.

Att begränsa berusningsdrickandet kan minska risken för sociala, medicinska och skador genom olycka och våld. För att få tillstånd att servera alkohol ställs också höga krav på näringsidkaren.

– Att få servera alkohol är en förmån, det är ingen rättighet.