30 nov 2015 06:00

30 nov 2015 06:00

Skövdebor och företag söker hjälp i andra kommuner

SKÖVDE: Olika hjälp till personer med spelmissbruk

Spelmissbrukare får ingen hjälp i Skövde, flera ringer då till Mariestad.
– Jag tycker det är tragiskt. De samtalen vi har fått är bara toppen av ett isberg, säger socionomen Sara Tangfeldt, Mariestad.

Folkhälsomyndigheten har räknat ut att var femte person har problem med sitt spelande, 0,3 procent av dem räknas som spelberoende.

Mariestad har ett samarbete med Töreboda och Gullspång. Via beroendecentrum erbjuder de sina spelande kommuninvånare ett uppehållsprogram, något de gör frivilligt.

– Vi har tagit på oss det. Det är något som vi vill ge våra invånare men många kommuner väntar tills någon pekar med hela handen, säger Sara Tangfeldt.

Stort behov

På socialtjänsten i Mariestad märker de av att det saknas samma tjänst i de närliggande kommunerna, speciellt i Skövde.

– Vid några tillfällen har det ringt anhöriga, personer har ringt själva och företag. Vi brukar hänvisa till socialtjänsten i Skövde. Självklart lyssnar vi och försöker hjälpa till så långt vi kan, säger Sara Tangfeldt.

För att de som befinner sig i ett missbruk ska kunna få mer hjälp hos dem måste möjligheterna utredas och hemkommunen stå för kostnaderna.

– Jag tror aldrig att det har blivit så. Det har kommit på tal men jag vet inte om Skövde kommun inte ville betala eller om de hittade ett annat sätt, säger Sara Tangfeldt.

Inget ansvar

I Skövde gör de det som socialtjänstlagen kräver, då omfattas bara de som missbrukar substanser som alkohol och narkotika.

– Vi har inga insatser när det gäller spelmissbruk. Det är regionen som har det ansvaret, säger Eija Kilpala, chef på sektor socialtjänst.

Hon är förvånad över att det finns de som har ringt utan att få prata med någon på socialtjänsten, för det är de som utreder behovet av hjälp.

– Då kan vi hänvisa dem till regionen och även vara behjälpliga med kontakten, säger Eija Kilpala.

Hon berättar att kompetensen för behandling av spelberoende inte finns i Skövde och att hon inte visste om att Mariestad var ett eventuellt alternativ. Oftast rekommenderar de spelmissbrukarna att söka vård på en öppenvårdsmottagning i Göteborg. Om personen inte har råd med resan till dit kan kommunen bekosta den. För den som egentligen har råd men väljer att spela bort pengarna i stället blir situationen lite annorlunda.

– Vi måste alltid göra en individuell bedömning men om man vill ha hjälp har man ju också ett eget ansvar, säger Eija Kilpala.

Hon tycker att de gör tillräkligt för att hjälpa personer som är beroende av att spela.

– I och med att det finns hjälp att få i Göteborg så tycker vi att det är tillräkligt, säger Eija Kilpala.

Folkhälsomyndigheten har räknat ut att var femte person har problem med sitt spelande, 0,3 procent av dem räknas som spelberoende.

Mariestad har ett samarbete med Töreboda och Gullspång. Via beroendecentrum erbjuder de sina spelande kommuninvånare ett uppehållsprogram, något de gör frivilligt.

– Vi har tagit på oss det. Det är något som vi vill ge våra invånare men många kommuner väntar tills någon pekar med hela handen, säger Sara Tangfeldt.

Stort behov

På socialtjänsten i Mariestad märker de av att det saknas samma tjänst i de närliggande kommunerna, speciellt i Skövde.

– Vid några tillfällen har det ringt anhöriga, personer har ringt själva och företag. Vi brukar hänvisa till socialtjänsten i Skövde. Självklart lyssnar vi och försöker hjälpa till så långt vi kan, säger Sara Tangfeldt.

För att de som befinner sig i ett missbruk ska kunna få mer hjälp hos dem måste möjligheterna utredas och hemkommunen stå för kostnaderna.

– Jag tror aldrig att det har blivit så. Det har kommit på tal men jag vet inte om Skövde kommun inte ville betala eller om de hittade ett annat sätt, säger Sara Tangfeldt.

Inget ansvar

I Skövde gör de det som socialtjänstlagen kräver, då omfattas bara de som missbrukar substanser som alkohol och narkotika.

– Vi har inga insatser när det gäller spelmissbruk. Det är regionen som har det ansvaret, säger Eija Kilpala, chef på sektor socialtjänst.

Hon är förvånad över att det finns de som har ringt utan att få prata med någon på socialtjänsten, för det är de som utreder behovet av hjälp.

– Då kan vi hänvisa dem till regionen och även vara behjälpliga med kontakten, säger Eija Kilpala.

Hon berättar att kompetensen för behandling av spelberoende inte finns i Skövde och att hon inte visste om att Mariestad var ett eventuellt alternativ. Oftast rekommenderar de spelmissbrukarna att söka vård på en öppenvårdsmottagning i Göteborg. Om personen inte har råd med resan till dit kan kommunen bekosta den. För den som egentligen har råd men väljer att spela bort pengarna i stället blir situationen lite annorlunda.

– Vi måste alltid göra en individuell bedömning men om man vill ha hjälp har man ju också ett eget ansvar, säger Eija Kilpala.

Hon tycker att de gör tillräkligt för att hjälpa personer som är beroende av att spela.

– I och med att det finns hjälp att få i Göteborg så tycker vi att det är tillräkligt, säger Eija Kilpala.