01 dec 2015 14:08

01 dec 2015 14:08

"Gratis för riskgrupper"

REGIONEN: Vänsterpartiet vill ändra influensavaccinering

Vänsterpartiet vill att regionen tar bort avgiften för influensavaccineringen för personer i någon av riskgrupperna samt för de som är över 65 år.

Partiet framför åsikten i en motion till regionfullmäktige. V konstaterar att väldigt lite händer i Västra Götaland, trots att de genomförts informationskampanjer för att öka andelen i riskgrupperna som vaccineras. Andelen som vaccineras är inte lika stor som rekommenderas.

Tagit bort avgift

– SKL rekommenderar landstingen att ta bort avgiften för de i riskgrupperna. En majoritet av landstingen, bland annat Skåne och Stockholm, har också tagit bort avgiften, skriver Eva Olofsson (V) i motionen.

Partiet hänvisar till en studie i Stockholm, som visade en tydlig ökning, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden, av deltagandet när avgiften för mammografiscreening togs bort i Stockholm.

I dagsläget betalar personer i riskgrupperna 100 kronor för influensavaccination, medan övriga betalar 180 kronor.

Partiet framför åsikten i en motion till regionfullmäktige. V konstaterar att väldigt lite händer i Västra Götaland, trots att de genomförts informationskampanjer för att öka andelen i riskgrupperna som vaccineras. Andelen som vaccineras är inte lika stor som rekommenderas.

Tagit bort avgift

– SKL rekommenderar landstingen att ta bort avgiften för de i riskgrupperna. En majoritet av landstingen, bland annat Skåne och Stockholm, har också tagit bort avgiften, skriver Eva Olofsson (V) i motionen.

Partiet hänvisar till en studie i Stockholm, som visade en tydlig ökning, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden, av deltagandet när avgiften för mammografiscreening togs bort i Stockholm.

I dagsläget betalar personer i riskgrupperna 100 kronor för influensavaccination, medan övriga betalar 180 kronor.