01 dec 2015 17:02

01 dec 2015 17:02

Kö till boende och kontaktpersoner

SKÖVDE: Flera väntar på insatser inom vård och omsorg

Flera personer med behov har fått vänta längre än tre månader på olika insatser.

– Vi har svårt att hitta kontaktpersoner, säger Theres Sahlström, (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

På det senaste sammanträdet med vård- och omsorgsnämnden rapporterades ”ej verkställda beslut” när det gäller både socialtjänstlagen och LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, för årets tredje kvartal.

Speciellt önskemål

16 personer fanns inom ramen för LSS och av dem väntar sex personer på bostad. I ett fall finns det önskemål om en specifik plats och i tre fall finns det inga lediga lägenheter att erbjuda.

De tre personerna har väntat i 281, 183 respektive 122 dagar.

Svårt att hitta rätt

– Vi har i dag inga tillgängliga lägenheter som matchar deras behov, säger Theres Sahlström, (M), ordförande.

Under de kommande tre åren planerar nämnden att bygga eller hyra mellan 19 och 21 lägenheter i gruppbostäder på tre platser. Det är Södra Bergvägen, Trädgårdsstaden och Aspö.

Åtta personer väntar på antingen ledsagarservice eller kontaktpersoner. De två som har väntat längst utan att få ett erbjudande har väntat i 487 dagar.

– Det är svårt att hitta bra matchningar med kontaktpersoner. De som har funktionsnedsättningar har speciella förutsättningar och ofta väldigt specifika krav.

Väntan på boende

Det finns fem fall där personer har väntat längre än tre månader på ett äldreboende. En person, som hade önskemål om ett specifikt boende, fick vänta i 214 dagar. Önskemålet har nu uppfyllts.

Fyra personer hade fått vänta mellan 137 och 104 dagar på ett centralt beläget äldreboende med inriktning på demenssjukdomar. Även de har fått plats.

Samtliga fick omvårdnad på korttidsvistelse under tiden.

På det senaste sammanträdet med vård- och omsorgsnämnden rapporterades ”ej verkställda beslut” när det gäller både socialtjänstlagen och LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, för årets tredje kvartal.

Speciellt önskemål

16 personer fanns inom ramen för LSS och av dem väntar sex personer på bostad. I ett fall finns det önskemål om en specifik plats och i tre fall finns det inga lediga lägenheter att erbjuda.

De tre personerna har väntat i 281, 183 respektive 122 dagar.

Svårt att hitta rätt

– Vi har i dag inga tillgängliga lägenheter som matchar deras behov, säger Theres Sahlström, (M), ordförande.

Under de kommande tre åren planerar nämnden att bygga eller hyra mellan 19 och 21 lägenheter i gruppbostäder på tre platser. Det är Södra Bergvägen, Trädgårdsstaden och Aspö.

Åtta personer väntar på antingen ledsagarservice eller kontaktpersoner. De två som har väntat längst utan att få ett erbjudande har väntat i 487 dagar.

– Det är svårt att hitta bra matchningar med kontaktpersoner. De som har funktionsnedsättningar har speciella förutsättningar och ofta väldigt specifika krav.

Väntan på boende

Det finns fem fall där personer har väntat längre än tre månader på ett äldreboende. En person, som hade önskemål om ett specifikt boende, fick vänta i 214 dagar. Önskemålet har nu uppfyllts.

Fyra personer hade fått vänta mellan 137 och 104 dagar på ett centralt beläget äldreboende med inriktning på demenssjukdomar. Även de har fått plats.

Samtliga fick omvårdnad på korttidsvistelse under tiden.