01 dec 2015 17:03

01 dec 2015 17:03

Omsorgen måste spara

SKÖVDE: Effektiviseringskrav för vård och omsorg är en utmaning

– Det har varit en utmaning att få en budget i balans inför 2016.

Det säger Per Granath, chef för vård och omsorg, efter att budgeten klubbades på det senaste nämndmötet.

Inom vård- och omsorgsverksamheten går 86 procent av budgeten till personalkostnader. För att klara löneökningarna 2016 så måste man effektivisera.

Utmaningen har bestått i att hantera effektiviseringskravet på 1 procent av budgetramen, vilket är 7,6 miljoner kronor av totalt 792 miljoner kronor.

– Det kommer att bli vissa förskjutningar av verksamheten. Vi flyttar fram öppnandet av elva platser på Norrmalm till hösten. Platserna riktar sig till personer med demens. Vi gör så eftersom vi har en hanterbar kö, säger Per Granath, sektorschef.

I dag finns det boende för ensamkommande flyktingbarn i lokalerna. Övriga kostnader som ses över är förbrukningsmaterial och avtal samt arbetsmetoder.

En enig nämnd antog budgeten och verksamhetsplanen för 2016 och både Theres Sahlström, (M), ordförande, och Per Granath beskriver budgeten som en utmaning.

– Vi ska försöka klara det utan bemanningsnedskärningar, och vi begär ut de statliga pengarna som finns för ökad bemanning inom äldreomsorgen, säger Theres Sahlström.

För 2016, 2017 och 2018 kan Skövde få strax under tio miljoner kronor årligen för att stärka äldreomsorgen. För 2015 fick man cirka fem miljoner.

– Pengarna ska gå till personal som arbetar med omvårdnaden och vi har valt att satsa främst på demensboenden och även på hemvården, säger Lena Persson, controller.

Inför 2016 finns även pengar i budgeten avsatta till ökade hemvårdsinsatser och en gruppbostad för LSS med sex lägenheter på Södra Bergvägen.

Inom vård- och omsorgsverksamheten går 86 procent av budgeten till personalkostnader. För att klara löneökningarna 2016 så måste man effektivisera.

Utmaningen har bestått i att hantera effektiviseringskravet på 1 procent av budgetramen, vilket är 7,6 miljoner kronor av totalt 792 miljoner kronor.

– Det kommer att bli vissa förskjutningar av verksamheten. Vi flyttar fram öppnandet av elva platser på Norrmalm till hösten. Platserna riktar sig till personer med demens. Vi gör så eftersom vi har en hanterbar kö, säger Per Granath, sektorschef.

I dag finns det boende för ensamkommande flyktingbarn i lokalerna. Övriga kostnader som ses över är förbrukningsmaterial och avtal samt arbetsmetoder.

En enig nämnd antog budgeten och verksamhetsplanen för 2016 och både Theres Sahlström, (M), ordförande, och Per Granath beskriver budgeten som en utmaning.

– Vi ska försöka klara det utan bemanningsnedskärningar, och vi begär ut de statliga pengarna som finns för ökad bemanning inom äldreomsorgen, säger Theres Sahlström.

För 2016, 2017 och 2018 kan Skövde få strax under tio miljoner kronor årligen för att stärka äldreomsorgen. För 2015 fick man cirka fem miljoner.

– Pengarna ska gå till personal som arbetar med omvårdnaden och vi har valt att satsa främst på demensboenden och även på hemvården, säger Lena Persson, controller.

Inför 2016 finns även pengar i budgeten avsatta till ökade hemvårdsinsatser och en gruppbostad för LSS med sex lägenheter på Södra Bergvägen.