01 dec 2015 13:55

01 dec 2015 13:55

Skövdebo dömd till fängelse

SKÖVDE: Hovrätten fastställde dom

Skövdebon ville frias från åtalet om övergrepp i rättssak, men hovrätten gör samma bedömning som Skaraborgs tingsrätt. Mannen döms till tre månaders fängelse.

Skövdebon dömdes i juni till tre månaders fängelse för övergrepp i rättssak och överträdelse av kontaktförbud. Mannen hade åtalats misstänkt för att ha sagt till kvinnan han vid tillfället hade en relation med att hon skulle få huvudet avhugget för att hon ”golat” för polisen.

Förnekade brott

Åklagaren ansåg att han hade angripit henne för att hon lämnat uppgifter till polisen om en misshandel, angreppet var också enligt åklagaren ett försök att hindra henne att lämna ytterligare uppgifter till polis eller domstol. Mannen fick därefter kontaktförbud, men detta ska han vid två tillfällen ha brutit, bland annat genom att skicka en vänförfrågan till henne på facebook. I tingsrätten förnekade mannen övergrepp i rättssak, även om han sade att han kunde ha sagt olämpliga saker till kvinnan med innebörden att hon inte skulle lägga sig i. Men han hade inte hotat henne.

Han förnekade också att han skulle ha brutit mot kontaktförbudet, det var inte han som skickade vänförfrågan. Han hävdade att det måste ha varit någon som haft hans inloggningsuppgifter. Däremot erkände han att han kontaktat henne via sms men att det var en dialog dem emellan och att hon själv kontaktat honom.

Skövdebon dömdes till tre månaders fängelse. Han skulle också betala 13 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Fastställer domen

Han överklagade med yrkandet att frikännas helt. I den dom som meddelades i måndags framgår att en enig hovrätt fastställer tingsrättens dom i sin helhet.

Skövdebon dömdes i juni till tre månaders fängelse för övergrepp i rättssak och överträdelse av kontaktförbud. Mannen hade åtalats misstänkt för att ha sagt till kvinnan han vid tillfället hade en relation med att hon skulle få huvudet avhugget för att hon ”golat” för polisen.

Förnekade brott

Åklagaren ansåg att han hade angripit henne för att hon lämnat uppgifter till polisen om en misshandel, angreppet var också enligt åklagaren ett försök att hindra henne att lämna ytterligare uppgifter till polis eller domstol. Mannen fick därefter kontaktförbud, men detta ska han vid två tillfällen ha brutit, bland annat genom att skicka en vänförfrågan till henne på facebook. I tingsrätten förnekade mannen övergrepp i rättssak, även om han sade att han kunde ha sagt olämpliga saker till kvinnan med innebörden att hon inte skulle lägga sig i. Men han hade inte hotat henne.

Han förnekade också att han skulle ha brutit mot kontaktförbudet, det var inte han som skickade vänförfrågan. Han hävdade att det måste ha varit någon som haft hans inloggningsuppgifter. Däremot erkände han att han kontaktat henne via sms men att det var en dialog dem emellan och att hon själv kontaktat honom.

Skövdebon dömdes till tre månaders fängelse. Han skulle också betala 13 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Fastställer domen

Han överklagade med yrkandet att frikännas helt. I den dom som meddelades i måndags framgår att en enig hovrätt fastställer tingsrättens dom i sin helhet.