01 dec 2015 06:00

01 dec 2015 06:00

Utreder ny operalokal

SKÖVDE: Kan tvingas lämna Eric Uggla

Skövde kommun tillsätter en utredning som ska leta nya lokaler för Göteborgsoperans Skövdescen.

Det beslutade kommunstyrelsen på måndagen och gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att dra i gång utredningen.

Den ska svara på om det går att hitta en ny hemvist för Göteborgsoperan och i så fall ta fram ett förslag till nytt hyresavtal.

Hyr in sig

Operan hyr i dag in sig i lokaler på Eric Ugglas, men efter en omfattande takras i maj hålls den delen av fastigheten nu stängd. Göteborgsoperan har flyttat sin verksamhet till Stadsteatern där de flesta av höstens och vårens föreställningar genomförs.

8,5 miljoner

Renoveringskostnaderna är beräknade till 8,5 miljoner kronor, men M-politikern Torbjörn Bergman (ordförande i servicenämnden) föreslog i oktober att utreda om det finns andra lokaler som kan användas.

Nu går kommunstyrelsen på hans förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska senast i januari svara på frågan om det finns alternativa lokaler.

Utreder alternativ

Servicenämnden får samtidigt i uppdrag att utreda förslag till användning av Eric Uggla-fastigheten.

Delar av den utnyttjas redan i dag för annat, bland annat för Barnahus Skaraborg.

Avsätter 25 miljoner

Under ks-sammanträdet på måndagen godkändes ett förslag att avsätta 25 miljoner kronor för inlösen av gamla pensionsskulder. Förslaget går nu till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunen prognostiserar 71 miljoner kronor i vinst för 2015.

I praktiken innebär förslaget att kommunen överlåter pensionsansvaret på ett försäkringsbolag. Effekten uppges minska kostnaderna för pensionsutbetalningar med 1,5 miljoner kronor fram till 2028.

Det beslutade kommunstyrelsen på måndagen och gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att dra i gång utredningen.

Den ska svara på om det går att hitta en ny hemvist för Göteborgsoperan och i så fall ta fram ett förslag till nytt hyresavtal.

Hyr in sig

Operan hyr i dag in sig i lokaler på Eric Ugglas, men efter en omfattande takras i maj hålls den delen av fastigheten nu stängd. Göteborgsoperan har flyttat sin verksamhet till Stadsteatern där de flesta av höstens och vårens föreställningar genomförs.

8,5 miljoner

Renoveringskostnaderna är beräknade till 8,5 miljoner kronor, men M-politikern Torbjörn Bergman (ordförande i servicenämnden) föreslog i oktober att utreda om det finns andra lokaler som kan användas.

Nu går kommunstyrelsen på hans förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska senast i januari svara på frågan om det finns alternativa lokaler.

Utreder alternativ

Servicenämnden får samtidigt i uppdrag att utreda förslag till användning av Eric Uggla-fastigheten.

Delar av den utnyttjas redan i dag för annat, bland annat för Barnahus Skaraborg.

Avsätter 25 miljoner

Under ks-sammanträdet på måndagen godkändes ett förslag att avsätta 25 miljoner kronor för inlösen av gamla pensionsskulder. Förslaget går nu till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunen prognostiserar 71 miljoner kronor i vinst för 2015.

I praktiken innebär förslaget att kommunen överlåter pensionsansvaret på ett försäkringsbolag. Effekten uppges minska kostnaderna för pensionsutbetalningar med 1,5 miljoner kronor fram till 2028.