02 dec 2015 17:38

03 dec 2015 08:12

Ett naturligare klassrum

SKÖVDE: Lundenskolan inviger skolskog

Lundenskolans nya skolskog står redo för lektioner.
– Jag tror man lär sig mer här, säger Erna Golic som går i årskurs tre.

I onsdags var det dags för eleverna i förskoleklass och lågstadiet att inviga sitt nya klassrum i naturen.

– Jag tycker det är roligt i skogen, att klättra i träd och plocka löv, säger Erna Golic.

Hon kommer inte på något ämne som de inte skulle kunna ha i där. Minst en av pedagogerna är inne på samma spår.

– Jag önskar att man lade ut mer undervisning i skogen. Eleverna skulle må jättemycket bättre av det, säger Lotta Brolin Odh.

Större gemenskap

Lärarna ser en tydlig skillnad på barnen när de kommer ut i naturen.

– De får en helt annan attityd. Alla får vara med och de hjälps åt, säger Lotta Brolin Odh.

Eleverna har själva fått komma med idéer och vara med och bygga upp den nya skolskogen. De har skruvat, burit stockar och planerat.

På den, för dem, nya platsen finns det bland annat bänkar, hinderbanor, stockar att balansera på och en eldstad.

– Det är enkla, säkra redskap som inte kostar så mycket, säger Gunnar Björkenor, skogsmästare på natur och miljö.

Han berättar att de började arbeta med projektet i september och att det har kostat runt 10 000 kronor, största kostnaden var för arbetskraft.

Nödvändig flytt

Den förra skolskogen låg i närheten av bostäderna som nu byggs vid Aspö. När byggnationen startade tog pedagogerna hjälp av kommunen för att byta ställe.

– De kände väl att de inte var i skogen längre utan i ett samhälle. Det är en kommunal angelägenhet att barnen får vara i skogen, säger Gunnar Björkenor.

Enligt honom finns det planer på att utveckla området efter skolans önskemål och behov.

I onsdags var det dags för eleverna i förskoleklass och lågstadiet att inviga sitt nya klassrum i naturen.

– Jag tycker det är roligt i skogen, att klättra i träd och plocka löv, säger Erna Golic.

Hon kommer inte på något ämne som de inte skulle kunna ha i där. Minst en av pedagogerna är inne på samma spår.

– Jag önskar att man lade ut mer undervisning i skogen. Eleverna skulle må jättemycket bättre av det, säger Lotta Brolin Odh.

Större gemenskap

Lärarna ser en tydlig skillnad på barnen när de kommer ut i naturen.

– De får en helt annan attityd. Alla får vara med och de hjälps åt, säger Lotta Brolin Odh.

Eleverna har själva fått komma med idéer och vara med och bygga upp den nya skolskogen. De har skruvat, burit stockar och planerat.

På den, för dem, nya platsen finns det bland annat bänkar, hinderbanor, stockar att balansera på och en eldstad.

– Det är enkla, säkra redskap som inte kostar så mycket, säger Gunnar Björkenor, skogsmästare på natur och miljö.

Han berättar att de började arbeta med projektet i september och att det har kostat runt 10 000 kronor, största kostnaden var för arbetskraft.

Nödvändig flytt

Den förra skolskogen låg i närheten av bostäderna som nu byggs vid Aspö. När byggnationen startade tog pedagogerna hjälp av kommunen för att byta ställe.

– De kände väl att de inte var i skogen längre utan i ett samhälle. Det är en kommunal angelägenhet att barnen får vara i skogen, säger Gunnar Björkenor.

Enligt honom finns det planer på att utveckla området efter skolans önskemål och behov.