02 dec 2015 12:31

02 dec 2015 12:31

Mariesjöterminalen är såld

SKÖVDE: Lorentzon ny ägare

Arne Lorentzon AB:s dotterbolag har köpt Mariesjöterminalen i Skövde.

Jernhusen säljer nu Mariesjöterminalen i Skövde till Sjöråsen AB som är ett helägt dotterföretag till Arne Lorentzon AB. Köpeskillingen uppgick till 45 miljoner kronor och tillträde sker den 15 januari. John Olsson i Skövde AB är i dag hyresgäst på terminalen och hanterar hela driftverksamheten för lastning och lossning av gods.

– Vi tycker det är positivt att Sjöråsen AB, som är en lokal aktör, tar över ägandet av fastigheten och att John Olsson i Skövde fortsätter sin verksamhet på Mariesjöterminalen, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Sjöråsen AB har ett antal terminaler i sitt bestånd.

Jernhusen säljer nu Mariesjöterminalen i Skövde till Sjöråsen AB som är ett helägt dotterföretag till Arne Lorentzon AB. Köpeskillingen uppgick till 45 miljoner kronor och tillträde sker den 15 januari. John Olsson i Skövde AB är i dag hyresgäst på terminalen och hanterar hela driftverksamheten för lastning och lossning av gods.

– Vi tycker det är positivt att Sjöråsen AB, som är en lokal aktör, tar över ägandet av fastigheten och att John Olsson i Skövde fortsätter sin verksamhet på Mariesjöterminalen, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Sjöråsen AB har ett antal terminaler i sitt bestånd.