02 dec 2015 15:20

02 dec 2015 15:20

Tar bort gränser för antal våningar

KOMMUNALT: Fördjupad översiktsplan justeras

Skövde kommun tar bort uppgifter om antal lägenheter och höjd på hus i den fördjupade översiktsplanen för centrum.

Det är en av förändringarna som görs efter samrådsrundan där både marknaden och vissa politiska partier kritiserat förslagen om maxhöjd på hus i respektive område som hämmande för exploatörer.

– Nu sätter vi inga gränser utan det får tas i samband med ordinarie detaljplaneläggning, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Andra förtydligande som görs:

Nyströms kullar reserveras för Västerhöjdsgymnasiets framtida expansion.

Ett fjärde hus för studentbostäder i Boulognerskogen blir möjligt.

I kvarteret Duvan öppnas upp för ytterligare förtätning. Arne Lorentzon AB vill bygga här och kommunen släpper nu kravet om att bevara Floraparken i norra delen. Grönområde ska finnas inom området.

Helenaskolan ska vara kvar, men kvarteret kan förtätas.

– Dessutom är vi tydliga i parkeringsfrågan, det är vid Diana (SLA-gropen), Arena och Mode som vi kommer att satsa på parkeringar säger Jonsson.

Föpen, den fördjupade översiktsplanen, ska öppna för 1 000 nya bostäder i centrala Skövde. De stora volymerna kommer att komma vid Arenaområdet och Mariesjöområdet.

– Där kommer vi snart att dra i gång planprogram som mer i detalj studerar de områden.

I området för Arena ska idrott, utbildning, bostäder, kontor, park och parkeringshus finnas. Däremot säger man helt nej till handel.

Frågan om framtida kongresshall eller hotell nämns inte alls i områdets riktlinjer, men Katarina Jonsson säger att den frågan inte är diskuterad än.

– En eventuell kongress-, konsert- eller mässlokal ligger i begreppet kontor.

Det är en av förändringarna som görs efter samrådsrundan där både marknaden och vissa politiska partier kritiserat förslagen om maxhöjd på hus i respektive område som hämmande för exploatörer.

– Nu sätter vi inga gränser utan det får tas i samband med ordinarie detaljplaneläggning, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Andra förtydligande som görs:

Nyströms kullar reserveras för Västerhöjdsgymnasiets framtida expansion.

Ett fjärde hus för studentbostäder i Boulognerskogen blir möjligt.

I kvarteret Duvan öppnas upp för ytterligare förtätning. Arne Lorentzon AB vill bygga här och kommunen släpper nu kravet om att bevara Floraparken i norra delen. Grönområde ska finnas inom området.

Helenaskolan ska vara kvar, men kvarteret kan förtätas.

– Dessutom är vi tydliga i parkeringsfrågan, det är vid Diana (SLA-gropen), Arena och Mode som vi kommer att satsa på parkeringar säger Jonsson.

Föpen, den fördjupade översiktsplanen, ska öppna för 1 000 nya bostäder i centrala Skövde. De stora volymerna kommer att komma vid Arenaområdet och Mariesjöområdet.

– Där kommer vi snart att dra i gång planprogram som mer i detalj studerar de områden.

I området för Arena ska idrott, utbildning, bostäder, kontor, park och parkeringshus finnas. Däremot säger man helt nej till handel.

Frågan om framtida kongresshall eller hotell nämns inte alls i områdets riktlinjer, men Katarina Jonsson säger att den frågan inte är diskuterad än.

– En eventuell kongress-, konsert- eller mässlokal ligger i begreppet kontor.