02 dec 2015 06:00

02 dec 2015 06:00

Tomter på gång i Stöpen

BYGGANDE: Dags för andra etappen av Björkebacken

Många står i kö för att få bygga sin bostad och nu förbereder Skövde kommun att släppa ett 20-tal villa- och 12 parhustomter i området Björkebacken, Stöpen.
– Det har inte släppts tomter i Stöpen på några år så det finns säkert ett intresse för att få bygga där, säger Johan Eneström vid sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun.

Det byggs runt omkring i Skövde tätort och det finns även möjlighet att bygga din egen bostad i ytterområdena.

Till våren 2016 kommer Skövde kommun exempelvis att släppa ett 20-tal villa- och 12 parhustomter i Stöpen när andra etappen av Björkebacken genomförs.

De första tomterna i området släpptes för ett par år sedan och snart kommer det nya området också ut på marknaden.

– Förberedelsearbetet är i full gång så att det ska gå att bygga enligt plan till våren, säger Johan Eneström vid sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun.

Det finns även mark för den som vill bygga i andra ytterkantsområden till Skövde såsom Väring, Tidan, Timmersdala och Lerdala.

– Det finns tomter att bygga på där men det har varit ett väldigt begränsat intresse. Det har inte funnits någon större efterfrågan, fortsätter Johan Eneström.

I Skövde kommun är det ungefär 250 personer som väntar på en ledig yta att börja bygga på. SLA har tidigare skrivit om att kommunen bland annat har släppt villatomter i Skultorp.

Arbetar med frågan

SLA rapporterade nyligen om Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp som höll stormöte. De arbetar för att locka fler bolag till att bygga i Timmersdala. De efterlyste fler lägenheter och flerfamiljehus för att de äldre som gärna vill flytta ifrån sina hus skulle kunna bo kvar på orten.

Dan Sandén är vd på Skövdebostäder och han berättar att företaget arbetar för att få till produktion i Skövdes ytterområden.

– Vi vill försöka bidra för att få i gång produktion i främst Timmersdala och/eller i Stöpen. Vi tittar på det och hoppas att det ska kunna byggas någon gång före 2020. Vilka som ska bygga får vi se men vi vill bidra med att få i gång produktionen, säger Dan Sandén och fortsätter:

– Det är inte lika stor efterfrågan i de områdena jämfört med inne i centrala Skövde men vi tittar även på möjligheter där. Vi har inga konkreta planer men arbetar med frågan.

Klart med villa i Tidan

SLA har även skrivit om intresset för seniorbostäder i Tidan. Det gemensamma byggprojektet mellan företaget Skövdevillan och intresseföreningen handlade från början om fyra friköpta parhus i markplan med åtta trerumslägenheter på lediga tomter i centrala Tidan. Det har nu först och främst landat i en separat villa som ska byggas på platsen.

Christian Grane som arbetar på Skövdevillan berättar att företaget nu har sålt en fristående enplansvilla som ska levereras och stå klar efter sommaren 2016.

Jobbar vidare

Egon Andersson i Tidans Intresseförening hoppas nu att fler ska få upp ögonen för området.

– De äldre här ute har ännu inte velat vara med och investera i det här men vi har fortfarande förhoppningar att kunna bygga parhus. Vi har förlängt avtalet mellan oss och kommunen på marken och det finns många tomter kvar och möjlighet till att bygga, säger han.

– Det finns investerare som vill bygga här. Nu handlar det bara om att få köpare. Det borde finnas intresse eftersom det är så billigt att bygga här i Tidan. Vi fortsätter att jobba för att få de äldre att nappa på den här idén, säger Andersson.

Det byggs runt omkring i Skövde tätort och det finns även möjlighet att bygga din egen bostad i ytterområdena.

Till våren 2016 kommer Skövde kommun exempelvis att släppa ett 20-tal villa- och 12 parhustomter i Stöpen när andra etappen av Björkebacken genomförs.

De första tomterna i området släpptes för ett par år sedan och snart kommer det nya området också ut på marknaden.

– Förberedelsearbetet är i full gång så att det ska gå att bygga enligt plan till våren, säger Johan Eneström vid sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun.

Det finns även mark för den som vill bygga i andra ytterkantsområden till Skövde såsom Väring, Tidan, Timmersdala och Lerdala.

– Det finns tomter att bygga på där men det har varit ett väldigt begränsat intresse. Det har inte funnits någon större efterfrågan, fortsätter Johan Eneström.

I Skövde kommun är det ungefär 250 personer som väntar på en ledig yta att börja bygga på. SLA har tidigare skrivit om att kommunen bland annat har släppt villatomter i Skultorp.

Arbetar med frågan

SLA rapporterade nyligen om Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp som höll stormöte. De arbetar för att locka fler bolag till att bygga i Timmersdala. De efterlyste fler lägenheter och flerfamiljehus för att de äldre som gärna vill flytta ifrån sina hus skulle kunna bo kvar på orten.

Dan Sandén är vd på Skövdebostäder och han berättar att företaget arbetar för att få till produktion i Skövdes ytterområden.

– Vi vill försöka bidra för att få i gång produktion i främst Timmersdala och/eller i Stöpen. Vi tittar på det och hoppas att det ska kunna byggas någon gång före 2020. Vilka som ska bygga får vi se men vi vill bidra med att få i gång produktionen, säger Dan Sandén och fortsätter:

– Det är inte lika stor efterfrågan i de områdena jämfört med inne i centrala Skövde men vi tittar även på möjligheter där. Vi har inga konkreta planer men arbetar med frågan.

Klart med villa i Tidan

SLA har även skrivit om intresset för seniorbostäder i Tidan. Det gemensamma byggprojektet mellan företaget Skövdevillan och intresseföreningen handlade från början om fyra friköpta parhus i markplan med åtta trerumslägenheter på lediga tomter i centrala Tidan. Det har nu först och främst landat i en separat villa som ska byggas på platsen.

Christian Grane som arbetar på Skövdevillan berättar att företaget nu har sålt en fristående enplansvilla som ska levereras och stå klar efter sommaren 2016.

Jobbar vidare

Egon Andersson i Tidans Intresseförening hoppas nu att fler ska få upp ögonen för området.

– De äldre här ute har ännu inte velat vara med och investera i det här men vi har fortfarande förhoppningar att kunna bygga parhus. Vi har förlängt avtalet mellan oss och kommunen på marken och det finns många tomter kvar och möjlighet till att bygga, säger han.

– Det finns investerare som vill bygga här. Nu handlar det bara om att få köpare. Det borde finnas intresse eftersom det är så billigt att bygga här i Tidan. Vi fortsätter att jobba för att få de äldre att nappa på den här idén, säger Andersson.