03 dec 2015 06:00

03 dec 2015 06:00

Byggstarten i Huseby på gång

HUSEBYKORSET: Anbudstiden gick ut i fredags

Det närmar sig byggstart för den nya cirkulationsplatsen vid Huseby. I dagarna gick anbudstiden ut och troligen kan projektet komma i gång en bit in på nästa år. Men redan nu har det gjorts vissa förberedande arbeten.

Även om alla har varit överens om sedan 2013 att det ska bli en cirkulationsplats vid Husebykorset, denna olycksdrabbade korsning där riksväg 49 möter väg 194, är det en i vissa delar långsam process fram till byggstart i liknande projekt.

Anbudstiden över

Men nu har avgörande steg tagits – i fredags gick anbudstiden ut för upphandlingen av entreprenörer. Anbud har inkommit men vilka det är eller hur många det rör sig om, får Marie Söderlid, projektledare vid Trafikverket, inte uttala sig om förrän allt är klart.

– Vi räknar med att ha en entreprenör klar innan årsskiftet, säger hon till SLA.

Planen är att byggnationen ska inledas en bit in på det nya året, men något datum är inte bestämt.

– Den exakta tidpunkten styr ju entreprenören, de har en viss tid på sig för projektering och liknande.

Förberedelser

Men förbipasserande som sett att det gjorts arbeten vid korsningen har helt rätt.

– Det har skett vissa förberedande arbeten, en telekabel har flyttats inför byggnationen.

När förändringen vid Huseby inleds innebär det inte bara att det blir en rondell på 56 meter i diameter, ungefär lika stor som cirkulationsplatsen vid Mariesjö, utan också en del annat.

– Det byggs nya busshållplatser på västra sidan av cirkulationsplatsen, till dem ska det vara anslutande gångvägar. Det ska också byggas en ny infart till bland annat Huseby gård.

Diskussionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för en bra trafiksituation i Huseby har pågått i många år.

Ökad säkerhet

En cirkulationsplats skulle inte bara skapa en enklare trafiklösning, den skulle också öka säkerheten i korsningen.

Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i hela Skaraborg.

Kostnaden oklar

Kostnaden för projektet har tidigare beräknats bli 10-15 miljoner kronor. Om den summan fortfarande gäller vill Trafikverket inte svara på i nuläget eftersom det inte är klart med en entreprenör.

Den nya cirkulationsplatsen beräknas vara klar under 2016.

Även om alla har varit överens om sedan 2013 att det ska bli en cirkulationsplats vid Husebykorset, denna olycksdrabbade korsning där riksväg 49 möter väg 194, är det en i vissa delar långsam process fram till byggstart i liknande projekt.

Anbudstiden över

Men nu har avgörande steg tagits – i fredags gick anbudstiden ut för upphandlingen av entreprenörer. Anbud har inkommit men vilka det är eller hur många det rör sig om, får Marie Söderlid, projektledare vid Trafikverket, inte uttala sig om förrän allt är klart.

– Vi räknar med att ha en entreprenör klar innan årsskiftet, säger hon till SLA.

Planen är att byggnationen ska inledas en bit in på det nya året, men något datum är inte bestämt.

– Den exakta tidpunkten styr ju entreprenören, de har en viss tid på sig för projektering och liknande.

Förberedelser

Men förbipasserande som sett att det gjorts arbeten vid korsningen har helt rätt.

– Det har skett vissa förberedande arbeten, en telekabel har flyttats inför byggnationen.

När förändringen vid Huseby inleds innebär det inte bara att det blir en rondell på 56 meter i diameter, ungefär lika stor som cirkulationsplatsen vid Mariesjö, utan också en del annat.

– Det byggs nya busshållplatser på västra sidan av cirkulationsplatsen, till dem ska det vara anslutande gångvägar. Det ska också byggas en ny infart till bland annat Huseby gård.

Diskussionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för en bra trafiksituation i Huseby har pågått i många år.

Ökad säkerhet

En cirkulationsplats skulle inte bara skapa en enklare trafiklösning, den skulle också öka säkerheten i korsningen.

Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i hela Skaraborg.

Kostnaden oklar

Kostnaden för projektet har tidigare beräknats bli 10-15 miljoner kronor. Om den summan fortfarande gäller vill Trafikverket inte svara på i nuläget eftersom det inte är klart med en entreprenör.

Den nya cirkulationsplatsen beräknas vara klar under 2016.