03 dec 2015 17:32

03 dec 2015 17:32

Tufft ekonomiskt läge för Skas under nästa år

SKARABORG: Styrelsen klubbade detaljbudgeten

EKONOMI. Skaraborgs sjukhus ska minska kostnaderna med 100 miljoner kronor för att nå ekonomisk balans nästa år.

Mycket av tiden under Skas-styrelsens möte ägnades åt detaljbudgeten för 2016. Intäkterna lär inte räcka till. Obalansen beräknas till 100 miljoner kronor och de åtgärder som redan är beslutade lär inte räcka till för att nå det budgeterade noll-resultatet.

– Vi gör en översikt över vad varje verksamhet kan göra, men vi kommer även att börja titta på exempelvis utbudspunkter, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Extern resurs

Inte nog med det.

Under de kommande fem åren lär Skas behöva minska kostnaderna med ytterligare 250 och 300 miljoner kronor. Det blir en uppgift bland annat för den tillträdande sjukhusdirektören Jörgen Thorn.

– Från och med halvårsskiftet ska vi även ha klart med en extern resurs som ska vara med och genomlysa frågan.

Skas ser även över tillgången av vårdplatser. Efter nyår ska en översyn av ambulansorganisationen att inledas. Den har skjutits upp på grund av det ökandet antalet asylsökande.

Skas kommer även att se över sitt regionala uppdrag.

– Vi ger mer vård än vi får ersättning för.

Investeringar

Att sanering av PCB-fogar på Skas ska vara klart senast 2022. I samband med det har sjukhus byggt om och byggt nytt, men nu oroas styrelsen för att besluten om att få bygga ett nytt mottagningsblock, nya operationssalar samt en byggnad för specialisttandvård och administration.

Besluten fattas av regionstyrelsen men andra investeringsbeslut i regionen har fått gå före. Nu ska styrelsen skriva till regionstyrelsen och ge sin syn på saken.

– Besluten är framflyttade men lär tas nästa år, men det känns viktigt att ge regionstyrelsen vår syn på saken, säger Hagström.

Missbruksproblem

Skas styrelse ser positivt på planerna att starta en verksamhet för att ge ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar samordnat stöd. Skas menar i remissvar att Närhälsan bör bemanna enheten, som kan knytas till en befintlig ungdomsmottagning och att finansieringen bör handläggas av de olika vårdinstanserna.

Mycket av tiden under Skas-styrelsens möte ägnades åt detaljbudgeten för 2016. Intäkterna lär inte räcka till. Obalansen beräknas till 100 miljoner kronor och de åtgärder som redan är beslutade lär inte räcka till för att nå det budgeterade noll-resultatet.

– Vi gör en översikt över vad varje verksamhet kan göra, men vi kommer även att börja titta på exempelvis utbudspunkter, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Extern resurs

Inte nog med det.

Under de kommande fem åren lär Skas behöva minska kostnaderna med ytterligare 250 och 300 miljoner kronor. Det blir en uppgift bland annat för den tillträdande sjukhusdirektören Jörgen Thorn.

– Från och med halvårsskiftet ska vi även ha klart med en extern resurs som ska vara med och genomlysa frågan.

Skas ser även över tillgången av vårdplatser. Efter nyår ska en översyn av ambulansorganisationen att inledas. Den har skjutits upp på grund av det ökandet antalet asylsökande.

Skas kommer även att se över sitt regionala uppdrag.

– Vi ger mer vård än vi får ersättning för.

Investeringar

Att sanering av PCB-fogar på Skas ska vara klart senast 2022. I samband med det har sjukhus byggt om och byggt nytt, men nu oroas styrelsen för att besluten om att få bygga ett nytt mottagningsblock, nya operationssalar samt en byggnad för specialisttandvård och administration.

Besluten fattas av regionstyrelsen men andra investeringsbeslut i regionen har fått gå före. Nu ska styrelsen skriva till regionstyrelsen och ge sin syn på saken.

– Besluten är framflyttade men lär tas nästa år, men det känns viktigt att ge regionstyrelsen vår syn på saken, säger Hagström.

Missbruksproblem

Skas styrelse ser positivt på planerna att starta en verksamhet för att ge ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar samordnat stöd. Skas menar i remissvar att Närhälsan bör bemanna enheten, som kan knytas till en befintlig ungdomsmottagning och att finansieringen bör handläggas av de olika vårdinstanserna.