05 dec 2015 06:00

05 dec 2015 17:23

Hur ska narkotikabrotten bekämpas?

NYHETER: Renodlade narkotikapoliser tas bort

I den nya polisorganisationen finns inte de renodlade narkotikapoliserna kvar.
– Lite märkligt, det finns ju specialrotlar för andra brottstyper, säger de narkotikapoliser som framgångsrikt arbetat bland annat med narkotikahärvan i Skövde.

För snart ett år sedan blev 21 polismyndigheter i Sverige en, uppdelad på sju polisregioner. Huvudskälet till omorganisationen är att polisen ska komma närmare medborgarna. Men även om den nya organisationen inte har satt sig helt ännu finns flera frågetecken. Bland annat undrar de tidigare narkotikapoliserna i Skaraborg hur bekämpningen av narkotikabrott ska gå till.

– Tidigare fanns det här i Västsverige fasta narkotikagrupper i Skövde, Borås och Trollhättan, kopplade till Göteborg där cheferna och basen för verksamheten fanns, säger Per-Anders Andersson, en av de poliser som framgångsrikt arbetade med den omfattande narkotikahärvan i Skövde där det meddelas dom på torsdag.

Grupp splittras

– Vi är en grupp som ska splittras, eller egentligen har vi redan splittrats, men eftersom vi har haft några stora ärenden har vi arbetat vidare med dem. Fast det finns inte längre någon renodlad narkotikagrupp. Vi har nu nya tjänster inom utredningsverksamheten.

Andersson och hans kollegor har vissa farhågor kring hur narkotikabrotten kommer att bekämpas i framtiden.

– Just narkotikabrott är grunden till många andra brott, därför känns det viktigt att störa den brottsligheten så mycket som möjligt. Men vi anser att det är mycket som hänger i luften just nu.

Nytt arbetssätt

Meningen är att nyinrättade spaningsgrupper ska arbeta med narkotikabrott.

– I Skaraborg finns det två grupper, östra och västra. Men de ska arbeta med allehanda brott och man kan ju undra hur de ska hinna med.

De tidigare renodlade narkotikapoliserna arbetade alla med liknande ärenden och hade upparbetade kontakter.

– Att vara narkotikapolis har blivit mer specialiserat, det handlar mycket om teknik som avlyssning och liknande.

I en nya polisorganisationen i landet finns specialrotlar för andra brottstyper, men inte narkotika.

– Det känns lite märkligt, men vi får se hur det kommer fungera.

Kompetensen kvar

Helena Trolläng, polisområdeschef i Skaraborg, säger att narkotikabekämpning även i fortsättningen är en stor och viktig del i svensk polis arbete.

– Det är inte narkotikapolisens kompetens som försvinner, bara de särskilda grupperna. I den nya organisationen kommer vi att få en mer flexibel resurs. Det kan innebära att det periodvis kan bli många fler som kan arbeta med narkotikaärenden.

För snart ett år sedan blev 21 polismyndigheter i Sverige en, uppdelad på sju polisregioner. Huvudskälet till omorganisationen är att polisen ska komma närmare medborgarna. Men även om den nya organisationen inte har satt sig helt ännu finns flera frågetecken. Bland annat undrar de tidigare narkotikapoliserna i Skaraborg hur bekämpningen av narkotikabrott ska gå till.

– Tidigare fanns det här i Västsverige fasta narkotikagrupper i Skövde, Borås och Trollhättan, kopplade till Göteborg där cheferna och basen för verksamheten fanns, säger Per-Anders Andersson, en av de poliser som framgångsrikt arbetade med den omfattande narkotikahärvan i Skövde där det meddelas dom på torsdag.

Grupp splittras

– Vi är en grupp som ska splittras, eller egentligen har vi redan splittrats, men eftersom vi har haft några stora ärenden har vi arbetat vidare med dem. Fast det finns inte längre någon renodlad narkotikagrupp. Vi har nu nya tjänster inom utredningsverksamheten.

Andersson och hans kollegor har vissa farhågor kring hur narkotikabrotten kommer att bekämpas i framtiden.

– Just narkotikabrott är grunden till många andra brott, därför känns det viktigt att störa den brottsligheten så mycket som möjligt. Men vi anser att det är mycket som hänger i luften just nu.

Nytt arbetssätt

Meningen är att nyinrättade spaningsgrupper ska arbeta med narkotikabrott.

– I Skaraborg finns det två grupper, östra och västra. Men de ska arbeta med allehanda brott och man kan ju undra hur de ska hinna med.

De tidigare renodlade narkotikapoliserna arbetade alla med liknande ärenden och hade upparbetade kontakter.

– Att vara narkotikapolis har blivit mer specialiserat, det handlar mycket om teknik som avlyssning och liknande.

I en nya polisorganisationen i landet finns specialrotlar för andra brottstyper, men inte narkotika.

– Det känns lite märkligt, men vi får se hur det kommer fungera.

Kompetensen kvar

Helena Trolläng, polisområdeschef i Skaraborg, säger att narkotikabekämpning även i fortsättningen är en stor och viktig del i svensk polis arbete.

– Det är inte narkotikapolisens kompetens som försvinner, bara de särskilda grupperna. I den nya organisationen kommer vi att få en mer flexibel resurs. Det kan innebära att det periodvis kan bli många fler som kan arbeta med narkotikaärenden.