05 dec 2015 06:00

05 dec 2015 06:00

Islamkritisk socialsekreterare får jobba kvar

SKÖVDE: "Ingen grund att vidta några arbetsrättsliga åtgärder

En socialsekreterare anställd av Skövde kommun utrycker på sin blogg starkt kritiska åsikter mot islam.
Trots upprepad kritik mot förhållandet kommer kommunen inte agera mot denne.

– Vi har synat allt som kommit till vår kännedom och har ingen grund för att vidta några arbetsrättsliga åtgärder i nuläget, säger Håkan Hendeby, förhandlare vid kommunens HR-enhet (personalfrågor).

Kallas rasistisk

I ett flera mail (både anonyma och öppna) till kommunen under hösten anklagas socialsekreterare Nina Drakfors för att ha rasistiska åsikter.

Lämpligheten i att socialsekreteraren får fortsätta på sin tjänst där denne möter människor med olika etniska bakgrund ifrågasätts.

Även på kommunens Facebook-sida kritiserar flera personer att Skövde kommun har en person med rasistiska åsikter anställd som socialsekreterare.

Inte på arbetstid

På sin blogg beskriver Nina Drakfors islam som en totalitär religion och på sin öppna Facebook-sida delar hon återkommande islamfientliga inlägg.

– Om medarbetaren agerat i de här forumen på arbetstid hade det varit annorlunda, men det här sker på fritiden. Vi har inget som pekar på att det skett på arbetstid, säger Håkan Hendeby.

Har ni granskat i era IT-system vad hon gör när hon är på jobbet?

– Jag vill varken svara ja eller nej på det nu. Arbetsgivaren har möjlighet att granska detta, men jag vill inte kommentera det i dag.

Har det varit aktuellt med en omplacering?

– Vi har ingen saklig grund till omplacering. Att omplacera till annat avtalsområde utan medtycke skulle vara samma som ett avsked vilket det inte finns skäl för. Medarbetaren sköter sitt arbete prickfritt och det finns inga klagomål, säger Hendeby.

Såväl tjänstemannens närmaste chef som socialchefen Saeed Ardané har varit inkopplade i utredningen och i samtal med socialsekreteraren.

Inte bekväma

– Vi har tagit det här på fullaste allvar och är inte bekväma med situationen, men i nuläget finns inte skäl att agera, säger Hendeby

Kritikerna ifrågasätter om socialsekreterarens åsikter är förenliga med kommunens värdegrund. Håkan Hendeby säger att den enskildes yttrandefrihet är grundlagsskyddad och oerhört stark. Kommunen har granskat AD-domar där anställdas yttrandefrihet prövats.

– Vi ser inte att vi kan agera i dag, men vi kommer ju samtidigt att följa vad som händer.

– Vi har synat allt som kommit till vår kännedom och har ingen grund för att vidta några arbetsrättsliga åtgärder i nuläget, säger Håkan Hendeby, förhandlare vid kommunens HR-enhet (personalfrågor).

Kallas rasistisk

I ett flera mail (både anonyma och öppna) till kommunen under hösten anklagas socialsekreterare Nina Drakfors för att ha rasistiska åsikter.

Lämpligheten i att socialsekreteraren får fortsätta på sin tjänst där denne möter människor med olika etniska bakgrund ifrågasätts.

Även på kommunens Facebook-sida kritiserar flera personer att Skövde kommun har en person med rasistiska åsikter anställd som socialsekreterare.

Inte på arbetstid

På sin blogg beskriver Nina Drakfors islam som en totalitär religion och på sin öppna Facebook-sida delar hon återkommande islamfientliga inlägg.

– Om medarbetaren agerat i de här forumen på arbetstid hade det varit annorlunda, men det här sker på fritiden. Vi har inget som pekar på att det skett på arbetstid, säger Håkan Hendeby.

Har ni granskat i era IT-system vad hon gör när hon är på jobbet?

– Jag vill varken svara ja eller nej på det nu. Arbetsgivaren har möjlighet att granska detta, men jag vill inte kommentera det i dag.

Har det varit aktuellt med en omplacering?

– Vi har ingen saklig grund till omplacering. Att omplacera till annat avtalsområde utan medtycke skulle vara samma som ett avsked vilket det inte finns skäl för. Medarbetaren sköter sitt arbete prickfritt och det finns inga klagomål, säger Hendeby.

Såväl tjänstemannens närmaste chef som socialchefen Saeed Ardané har varit inkopplade i utredningen och i samtal med socialsekreteraren.

Inte bekväma

– Vi har tagit det här på fullaste allvar och är inte bekväma med situationen, men i nuläget finns inte skäl att agera, säger Hendeby

Kritikerna ifrågasätter om socialsekreterarens åsikter är förenliga med kommunens värdegrund. Håkan Hendeby säger att den enskildes yttrandefrihet är grundlagsskyddad och oerhört stark. Kommunen har granskat AD-domar där anställdas yttrandefrihet prövats.

– Vi ser inte att vi kan agera i dag, men vi kommer ju samtidigt att följa vad som händer.