05 dec 2015 06:00

05 dec 2015 06:00

"Jag är invandringskritisk – inte rasist"

Kritiserade socialsekreteraren Nina Drakfors tillbakavisar att hon är rasist.
– Jag kritiserar inte muslimer utan islam, säger hon till SLA.

Hon har arbetat för Skövde kommun sedan 2010. Politiskt har hon tidigare tillhört Socialdemokraterna, men är i dag aktiv inom Sverigedemokraterna i Skara.

I flera mail och Facebook-meddelanden till kommunen ifrågasätts hur en socionom med öppet islamfientliga och rasistiska åsikter får arbeta kvar inom Skövde kommun.

”Älskar mitt jobb”

– Kritiken bekommer inte mig. Jag har kontinuerlig kontakt med min chef som har förtroende för mig och vet att mina personliga åsikter inte påverkar mig. Jag älskar mitt jobb, säger hon.

– Jag framställs som rasist, men det ordet används fruktansvärt felaktigt i dag. Jag är invandringskritisk till politiken, men jag är ingen rasist.

Nina Drakfors arbetar med att handlägga ansökningar om försörjningsstöd och möter där människor med svensk och utländsk bakgrund.

Enligt henne själv får hennes åsikter ingen betydelse för de personer som hon möter i yrkesrollen.

– Jag frågar inte om de följer Koranen eller något annat utan är helt och hållet saklig i mitt uppträdande

Kommer fortsätta

– Jag använder mina demokratiska rättigheter att yttra mig och det kommer jag att fortsätta göra även om det är jobbiga åsikter för många i det politiska korrekta Sverige.

Hon har arbetat för Skövde kommun sedan 2010. Politiskt har hon tidigare tillhört Socialdemokraterna, men är i dag aktiv inom Sverigedemokraterna i Skara.

I flera mail och Facebook-meddelanden till kommunen ifrågasätts hur en socionom med öppet islamfientliga och rasistiska åsikter får arbeta kvar inom Skövde kommun.

”Älskar mitt jobb”

– Kritiken bekommer inte mig. Jag har kontinuerlig kontakt med min chef som har förtroende för mig och vet att mina personliga åsikter inte påverkar mig. Jag älskar mitt jobb, säger hon.

– Jag framställs som rasist, men det ordet används fruktansvärt felaktigt i dag. Jag är invandringskritisk till politiken, men jag är ingen rasist.

Nina Drakfors arbetar med att handlägga ansökningar om försörjningsstöd och möter där människor med svensk och utländsk bakgrund.

Enligt henne själv får hennes åsikter ingen betydelse för de personer som hon möter i yrkesrollen.

– Jag frågar inte om de följer Koranen eller något annat utan är helt och hållet saklig i mitt uppträdande

Kommer fortsätta

– Jag använder mina demokratiska rättigheter att yttra mig och det kommer jag att fortsätta göra även om det är jobbiga åsikter för många i det politiska korrekta Sverige.

Medarbetaridén

Skövde kommuns värdegrund sammanfattas i vad som kallas ”Medarbetaridén”. Där står bland annat:

Känslan av att bli rättvist behandlad är viktig. Det inkluderar respekt för kompetens, profession, person och människors värdighet. Det avser förhållandet människor emellan inom en verksamhet men också mellan verksamheter i Skövde kommun och i mötet med medborgarna. Begreppet rättvisa är mångtydigare än lika behandling av alla. Det handlar om likvärdig hantering där hänsyn tas till situation, behov och nytta.

Källa: Skövde kommun