07 dec 2015 10:00

28 dec 2015 07:24

Flaggar för tuffare tid

SKÖVDE: Stora investeringar i framtiden utmanar kommunen

Skövde kommuns skuld är cirka 43 500 kronor per invånare och den har ökat under 2015.
– Siffran är rimlig. Vi har ett gott utgångsläge men flaggar för att det blir tuffare, säger Maria Vaziri, ekonomichef.

Kommuninvest, kommunsektorns gemensamma låneinstitut, har undersökt samtliga kommuners skulder och flaggar för att de kan komma att fördubblas.

Orsaken som anges i rapporten är den snabba befolkningstillväxten och ett stort behov av omfattande välfärdsinvesteringar såsom skolor, idrottshallar och lokaler för olika typer av vård. Sveriges befolkning växer snabbast i EU och SCB bedömer att den passerar 10 miljoner redan nästa år.

Siffrorna i rapporten visar läget vid utgången av 2014, och då hamnade Skövde i gruppen 20 000 till 39 999 kronor i låneskuld per invånare.

I dag har siffran för Skövde ökat. Kommunkoncernen, alltså kommunen tillsammans med de kommunala bolagen, har en skuld på 2, 328 miljarder kronor. Den senaste befolkningssiffran säger 53 491 invånare vilket blir en skuld på 43 521 kronor per person.

Skulden för enbart kommunen är exakt 600 miljoner i dag.

– Siffran är rimlig och jämfört med andra kommuner så hävdar vi oss bra. Skövde är en finansiellt stark kommun, säger kommunens ekonomichef Maria Vaziri.

Det uttalandet grundar hon i en rapport från forskningsorganisationen Kommunforskning i Västsverige som jämför ekonomin i cirka 55 kommuner.

Skövde ligger i topp när det gäller soliditeten, alltså tillgångar finansierade med eget kapital.

– Mellan 2012 och 2014 finansierade Skövde 91 procent av alla investeringar med eget kapital och det är väldigt bra. Vi har ett gott utgångsläge för att möta utmaningarna men flaggar för att det blir tuffare. Vi är medvetna om dem och jag jobbar nu med en långtidsbudget fram till 2030.

I Sverige hamnade 13 kommuner i gruppen med mer än 80 000 kronor i skuld per invånare. Men Maria Vaziri menar att man inte generellt kan säga att det är dåligt.

– En hög låneskuld betyder ofta goda nettotillgångar. Men att låna till löpande utgifter är inte bra.

Kommuninvest, kommunsektorns gemensamma låneinstitut, har undersökt samtliga kommuners skulder och flaggar för att de kan komma att fördubblas.

Orsaken som anges i rapporten är den snabba befolkningstillväxten och ett stort behov av omfattande välfärdsinvesteringar såsom skolor, idrottshallar och lokaler för olika typer av vård. Sveriges befolkning växer snabbast i EU och SCB bedömer att den passerar 10 miljoner redan nästa år.

Siffrorna i rapporten visar läget vid utgången av 2014, och då hamnade Skövde i gruppen 20 000 till 39 999 kronor i låneskuld per invånare.

I dag har siffran för Skövde ökat. Kommunkoncernen, alltså kommunen tillsammans med de kommunala bolagen, har en skuld på 2, 328 miljarder kronor. Den senaste befolkningssiffran säger 53 491 invånare vilket blir en skuld på 43 521 kronor per person.

Skulden för enbart kommunen är exakt 600 miljoner i dag.

– Siffran är rimlig och jämfört med andra kommuner så hävdar vi oss bra. Skövde är en finansiellt stark kommun, säger kommunens ekonomichef Maria Vaziri.

Det uttalandet grundar hon i en rapport från forskningsorganisationen Kommunforskning i Västsverige som jämför ekonomin i cirka 55 kommuner.

Skövde ligger i topp när det gäller soliditeten, alltså tillgångar finansierade med eget kapital.

– Mellan 2012 och 2014 finansierade Skövde 91 procent av alla investeringar med eget kapital och det är väldigt bra. Vi har ett gott utgångsläge för att möta utmaningarna men flaggar för att det blir tuffare. Vi är medvetna om dem och jag jobbar nu med en långtidsbudget fram till 2030.

I Sverige hamnade 13 kommuner i gruppen med mer än 80 000 kronor i skuld per invånare. Men Maria Vaziri menar att man inte generellt kan säga att det är dåligt.

– En hög låneskuld betyder ofta goda nettotillgångar. Men att låna till löpande utgifter är inte bra.