07 dec 2015 09:45

07 dec 2015 09:45

Nya vittnen kallas till mordrättegång

NYHETER: Överklagar morddom – vill frikännas

När den morddömde Nerijus Bilevicius nu överklagar tingsrättens dom är det med yrkandet att han ska frikännas. Advokaten Inger Rönnbäck begär en ny syn på plats i Blomberg, hon kallar också Bilevicius fru som vittne och även ytterligare en före detta kriminalkommissarie.

Att morddomen från Skaraborgs tingsrätt skulle överklagas var helt väntat. Detta eftersom advokat Inger Rönnbäck i samband med att livstidsdomen meddelades för snart tre veckor sedan var tydlig med att ärendet skulle gå vidare till hovrätten.

Omfattande bevisning

Enligt tingsrätten var den tekniska bevisningen med dna och blodspår omfattande mot den 35-årige Nerijus Bilevicius, han har heller inte enligt tingsrätten kunnat komma med någon förklaring till spåren. Andra omständigheter som talade mot mannen var enligt tingsrätten att han saknade alibi, han stämmer väl in på gärningsmannaprofilen, vittnen har gjort iakttagelser i området av bilar som passar in i vad som hänt och han har betett sig märkligt i kontakt med Missing people vid Martorp samma dag som Lisa hittades.

”Oriktig värdering”

I det åtta sidor långa överklagandet som registrerades hos tingsrätten på måndagen säger advokat Inger Rönnbäck att tingsrätten har gjort en oriktig bevisvärdering. Angående de dna-fynd som gjort och som tingsätten anser binder Bilevicius till gärningen, konstaterar Rönnbäck att han dagligen under två års tid arbetat i de aktuella utrymmena och att hans dna finns där i stor omfattning. Hon forsätter resonemanget om dna genom att framför att dna kan avsättas på en rad olika sätt.

Rönnbäck för också fram möjligheten att spår har kunnat planteras, 35-åringen, hans fru och bror har haft ovälkommet besök i bostaden tre veckor innan mordet, det har också funnits en hotbild mot honom, uppger Rönnbäck. Hon för också återigen fram den dömdes bror som möjlig gärningsman. I övrigt anser hon att polisen tidigt bestämde sig i utredningen vem eller vilka som kunde ligga bakom brottet och därför inte sökt dna och spår från andra personer än Bilevicius, hans fru och bror.

”Psykiska påtryckningar”

Hon framhåller också att 35-åringens inställning är den samma som tidigare, att han inte har något med hennes död att göra. Och hon poängterar att han stått fast vid denna inställning trots ”mycket hårda polisförhör”.

Rönnbäck begär att hovrätten gör en ny syn på plats i Blomberg, hon åberopar också Bilevicius fru att vittna om att han varit hemma vid tiden för brottet. Ytterligare ett antal vittnesförhör, flera av dem var med redan vid tingsrättsförhandlingen, åberopas. Nytt är att vittnesförhör med Pål Johansson, före detta kriminalkommissarie, åberopas. Rönnbäck vill att han ska ge sin bedömning om hur förhören med Bilevicius och hans fru gått till ”med avseende på objektivitet och psykiska påtryckningar, detta till styrkande av att de båda har utsatts för en påtaglig psykisk påverkan av ej olämplig art”. Förhör med Johansson begärdes enligt Rönnbäck även i tingsrätten med tilläts inte.

Det är ännu oklart när det blir förhandling i hovrätten.

Att morddomen från Skaraborgs tingsrätt skulle överklagas var helt väntat. Detta eftersom advokat Inger Rönnbäck i samband med att livstidsdomen meddelades för snart tre veckor sedan var tydlig med att ärendet skulle gå vidare till hovrätten.

Omfattande bevisning

Enligt tingsrätten var den tekniska bevisningen med dna och blodspår omfattande mot den 35-årige Nerijus Bilevicius, han har heller inte enligt tingsrätten kunnat komma med någon förklaring till spåren. Andra omständigheter som talade mot mannen var enligt tingsrätten att han saknade alibi, han stämmer väl in på gärningsmannaprofilen, vittnen har gjort iakttagelser i området av bilar som passar in i vad som hänt och han har betett sig märkligt i kontakt med Missing people vid Martorp samma dag som Lisa hittades.

”Oriktig värdering”

I det åtta sidor långa överklagandet som registrerades hos tingsrätten på måndagen säger advokat Inger Rönnbäck att tingsrätten har gjort en oriktig bevisvärdering. Angående de dna-fynd som gjort och som tingsätten anser binder Bilevicius till gärningen, konstaterar Rönnbäck att han dagligen under två års tid arbetat i de aktuella utrymmena och att hans dna finns där i stor omfattning. Hon forsätter resonemanget om dna genom att framför att dna kan avsättas på en rad olika sätt.

Rönnbäck för också fram möjligheten att spår har kunnat planteras, 35-åringen, hans fru och bror har haft ovälkommet besök i bostaden tre veckor innan mordet, det har också funnits en hotbild mot honom, uppger Rönnbäck. Hon för också återigen fram den dömdes bror som möjlig gärningsman. I övrigt anser hon att polisen tidigt bestämde sig i utredningen vem eller vilka som kunde ligga bakom brottet och därför inte sökt dna och spår från andra personer än Bilevicius, hans fru och bror.

”Psykiska påtryckningar”

Hon framhåller också att 35-åringens inställning är den samma som tidigare, att han inte har något med hennes död att göra. Och hon poängterar att han stått fast vid denna inställning trots ”mycket hårda polisförhör”.

Rönnbäck begär att hovrätten gör en ny syn på plats i Blomberg, hon åberopar också Bilevicius fru att vittna om att han varit hemma vid tiden för brottet. Ytterligare ett antal vittnesförhör, flera av dem var med redan vid tingsrättsförhandlingen, åberopas. Nytt är att vittnesförhör med Pål Johansson, före detta kriminalkommissarie, åberopas. Rönnbäck vill att han ska ge sin bedömning om hur förhören med Bilevicius och hans fru gått till ”med avseende på objektivitet och psykiska påtryckningar, detta till styrkande av att de båda har utsatts för en påtaglig psykisk påverkan av ej olämplig art”. Förhör med Johansson begärdes enligt Rönnbäck även i tingsrätten med tilläts inte.

Det är ännu oklart när det blir förhandling i hovrätten.