07 dec 2015 06:00

07 dec 2015 06:00

Svårt att jämföra skolmatskostnader

SKÖVDE: För första gången ligger snittet i landet över tio kronor

För första gången ligger snittet för en skollunch i Sverige över tio kronor.
I Skövde hamnar de olika åldersgrupperna på 9,06 respektive 10,35 kronor.

Varje år kartläggs kostnaderna för skolluncherna i de kommunala grundskolorna. LRF mjölk har tagit över undersökningen från Skolmatens vänner och resultatet för 2014 visar att snittet för en skollunch i Sverige för första gången ligger över 10 kronor, närmare bestämt 10,22, vilket är en ökning med 24 öre jämfört med 2013.

Spannet ligger mellan 7 och 14 kronor.

Grunden är trenden

Enligt måltidschefen i Skövde, Helena Gustavsson, kan man inte generalisera och säga att de kommuner som lägger mer pengar har bättre mat.

– Det handlar om personalens kompetens och engagemang. Står man bara och sprättar kartonger så får man en högre siffra, säger Helena och syftar på halvfabrikat.

– Men det går heller inte att säga generellt att de som har en högre siffra köper mest halvfabrikat.

I Skövde är inte köken centralstyrda utan kockarna får bestämma mycket själva. Det de måste hålla sig till är dock livsmedelsverkets riktlinjer som bland annat säger att det ska serveras fisk en gång i veckan.

– Vi har duktiga kockar som lagar maten från grunden och det handlar om hur de hanterar pengarna. Trenden är att laga från grunden, och jag är övertygad om att det är alla kommuners målsättning.

I Skövde var budgeten för 2014, och även utfallet av budgeten, 9,06 kronor per portion för barn i åldrarna 6–12 år och 10,35 kronor för ungdomar mellan 13–16 år.

Mer svenskt kött

Just nu är en måltidspolicy för Skövde kommun ute på remiss och enligt Helena Gustavsson vill politikerna satsa mer på svenska livsmedel, framför allt svenskt kött.

– Ett nytt avtal har precis börjat gälla och där har vi en hög andel svenska animalier. Det blir 900 000 kronor dyrare för hela måltidsavdelningen och vi har fått 500 000 i tillskjutna medel. Resten ska vi hantera internt men jag vet inte hur än.

I måltidsavdelningen ingår förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt äldreomsorgen.

Varje år kartläggs kostnaderna för skolluncherna i de kommunala grundskolorna. LRF mjölk har tagit över undersökningen från Skolmatens vänner och resultatet för 2014 visar att snittet för en skollunch i Sverige för första gången ligger över 10 kronor, närmare bestämt 10,22, vilket är en ökning med 24 öre jämfört med 2013.

Spannet ligger mellan 7 och 14 kronor.

Grunden är trenden

Enligt måltidschefen i Skövde, Helena Gustavsson, kan man inte generalisera och säga att de kommuner som lägger mer pengar har bättre mat.

– Det handlar om personalens kompetens och engagemang. Står man bara och sprättar kartonger så får man en högre siffra, säger Helena och syftar på halvfabrikat.

– Men det går heller inte att säga generellt att de som har en högre siffra köper mest halvfabrikat.

I Skövde är inte köken centralstyrda utan kockarna får bestämma mycket själva. Det de måste hålla sig till är dock livsmedelsverkets riktlinjer som bland annat säger att det ska serveras fisk en gång i veckan.

– Vi har duktiga kockar som lagar maten från grunden och det handlar om hur de hanterar pengarna. Trenden är att laga från grunden, och jag är övertygad om att det är alla kommuners målsättning.

I Skövde var budgeten för 2014, och även utfallet av budgeten, 9,06 kronor per portion för barn i åldrarna 6–12 år och 10,35 kronor för ungdomar mellan 13–16 år.

Mer svenskt kött

Just nu är en måltidspolicy för Skövde kommun ute på remiss och enligt Helena Gustavsson vill politikerna satsa mer på svenska livsmedel, framför allt svenskt kött.

– Ett nytt avtal har precis börjat gälla och där har vi en hög andel svenska animalier. Det blir 900 000 kronor dyrare för hela måltidsavdelningen och vi har fått 500 000 i tillskjutna medel. Resten ska vi hantera internt men jag vet inte hur än.

I måltidsavdelningen ingår förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt äldreomsorgen.