07 dec 2015 17:03

07 dec 2015 17:03

Västtrafik ersätter stoppade tågen

SKÖVDE: Pendlingen påverkas av tågstopp

I januari tvingas Västtrafik ställa in ett stort antal tågavgångar på grund av arbetet med byte av kontaktledningar. Men lösning finns för de som reser mellan Skövde - Falköping samt Töreboda.

Den 11 januari drar arbetet i gång med att renovera kontaktledningsnätet utmed västra stambanan. Något som kraftigt påverkar pendlingen mellan Falköping och Skövde för de som ska till sina arbeten och skolor.

De allra flesta reser med Västtågen och de tågavgångarna blir hårt drabbade.

Av 60 dagliga turer försvinner 38 stycken under de åtta månader arbetet ska pågå.

Dagligen räknar man att 2 800 tågresenärer rör sig på de här sträckorna.

Fjärrtågen med SJ i spetsen är däremot prioriterade och får köra sina tåg som vanligt.

– Vi är inte nöjda med att få ta hela smällen, konstaterar Jarl Samuelsson, tågchef på Västtrafik. Vi har uppvaktat generaldirektör, infrastrukturminister och Transportstyrelsen, säger han.

Extra bussar

De 16 extra bussar man nu sätter in blir, i kombination med de ordinarie tågen, räddningsplankan för de som annars pendlar med Västtågen. Men man får bereda sig på att resan kommer att ta längre tid, bussresan tar 40 minuter och passerar då också Stenstorp. Några minuter kan man dock tjäna genom att ta de direktbussar som ska gå mellan Falköping och Skövde.

Regiontågen kan också ta hand om en hel del av resenärerna som under tiden kan åka på samma villkor som för Västtågen. All information ska kunna läsas i reseplaneraren.

– Vi kommer också att öka tillgängligheten i Skövde och Falköping för att köpa biljetter och ladda kort, säger Jarl Samuelsson.

I Falköping räknar man också med ett högre tryck på inpendling med bil och inrättar därför en extra parkering med 150 platser.

Den 11 januari drar arbetet i gång med att renovera kontaktledningsnätet utmed västra stambanan. Något som kraftigt påverkar pendlingen mellan Falköping och Skövde för de som ska till sina arbeten och skolor.

De allra flesta reser med Västtågen och de tågavgångarna blir hårt drabbade.

Av 60 dagliga turer försvinner 38 stycken under de åtta månader arbetet ska pågå.

Dagligen räknar man att 2 800 tågresenärer rör sig på de här sträckorna.

Fjärrtågen med SJ i spetsen är däremot prioriterade och får köra sina tåg som vanligt.

– Vi är inte nöjda med att få ta hela smällen, konstaterar Jarl Samuelsson, tågchef på Västtrafik. Vi har uppvaktat generaldirektör, infrastrukturminister och Transportstyrelsen, säger han.

Extra bussar

De 16 extra bussar man nu sätter in blir, i kombination med de ordinarie tågen, räddningsplankan för de som annars pendlar med Västtågen. Men man får bereda sig på att resan kommer att ta längre tid, bussresan tar 40 minuter och passerar då också Stenstorp. Några minuter kan man dock tjäna genom att ta de direktbussar som ska gå mellan Falköping och Skövde.

Regiontågen kan också ta hand om en hel del av resenärerna som under tiden kan åka på samma villkor som för Västtågen. All information ska kunna läsas i reseplaneraren.

– Vi kommer också att öka tillgängligheten i Skövde och Falköping för att köpa biljetter och ladda kort, säger Jarl Samuelsson.

I Falköping räknar man också med ett högre tryck på inpendling med bil och inrättar därför en extra parkering med 150 platser.