08 dec 2015 20:57

08 dec 2015 20:57

De flaggar för ny ledare

SKÖVDE: Chefsbyte på regementet

Patric Hjorth är ny chef på Trängregementet.
– Jag känner mig stolt över att företräda regementet, sade översten.

Efter fyra och ett halvt år som chef lämnade Lennart Thomsen över posten till Patric Hjorth. I tisdags hölls den traditionsenliga överlämningsceremonin med inbjudna gäster och personal från Trängregementet.

– Överste Hjort, du får ett välskött förband, sade Lennart Thomsen i sitt avskedstal.

Blev headhuntad

Han berättade om sin tid i Skövde, om hur fokuset har flyttats och börjat handla allt mer om att bygga upp ett nationellt försvar. Han berömde såväl de anställda som samarbetet med kommunen. Nu lämnar han regementet för ett annat uppdrag som ställföreträdande chef på Högkvarteret i Stockholm

– Det är ett kanonjobb men det är det här också. Det är inte utan att det känns i själ och hjärta, sade Lennart Thomsen.

Efter ceremonin tog Patric Hjorth officiellt över ledarrollen på Trängregementet och det gjorde han med en första order.

– Jag tar befälet, spela Trängregementets marsch, sade Patric Hjorth.

Översten lämnar en anställning som teknisk chef vid Sjö. Han planerar att lära känna, den för honom, nya verksamheten innan han gör några större förändringar.

– Efter att ha varit på förbandet i drygt en vecka är jag övertygad om att jag får det stöd jag behöver, sade Patric Hjorth.

Försvaret under tillväxt

En omorganisation träder i kraft i början av nästa år. Det innebär bland annat att försvaret ska byggas ut, något som även kommer att märkas på Trängregementet. En av den nya chefens första utmaningar bli därför att se till att den nuvarande personalstyrkan på ungefär 550 personer utökas.

– De vi lyckas attrahera måste vi behålla, sade Patric Hjorth.

Efter fyra och ett halvt år som chef lämnade Lennart Thomsen över posten till Patric Hjorth. I tisdags hölls den traditionsenliga överlämningsceremonin med inbjudna gäster och personal från Trängregementet.

– Överste Hjort, du får ett välskött förband, sade Lennart Thomsen i sitt avskedstal.

Blev headhuntad

Han berättade om sin tid i Skövde, om hur fokuset har flyttats och börjat handla allt mer om att bygga upp ett nationellt försvar. Han berömde såväl de anställda som samarbetet med kommunen. Nu lämnar han regementet för ett annat uppdrag som ställföreträdande chef på Högkvarteret i Stockholm

– Det är ett kanonjobb men det är det här också. Det är inte utan att det känns i själ och hjärta, sade Lennart Thomsen.

Efter ceremonin tog Patric Hjorth officiellt över ledarrollen på Trängregementet och det gjorde han med en första order.

– Jag tar befälet, spela Trängregementets marsch, sade Patric Hjorth.

Översten lämnar en anställning som teknisk chef vid Sjö. Han planerar att lära känna, den för honom, nya verksamheten innan han gör några större förändringar.

– Efter att ha varit på förbandet i drygt en vecka är jag övertygad om att jag får det stöd jag behöver, sade Patric Hjorth.

Försvaret under tillväxt

En omorganisation träder i kraft i början av nästa år. Det innebär bland annat att försvaret ska byggas ut, något som även kommer att märkas på Trängregementet. En av den nya chefens första utmaningar bli därför att se till att den nuvarande personalstyrkan på ungefär 550 personer utökas.

– De vi lyckas attrahera måste vi behålla, sade Patric Hjorth.