08 dec 2015 16:32

08 dec 2015 16:32

Ger klartecken för SOS Alarm

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen fortsätter samarbetet

SOS Alarm fortsätter att prioritera och dirigera ambulanserna i regionen.
– I princip förlänger vi kontraktet under 18 månader, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Regionen har inte varit nöjd med SOS Alarms, som ägs av landstingen och kommunerna, sätt att sköta uppdraget. Det togs ett politiskt beslut om att regionen själva skulle sköta prioriteringen, men de planerna rann ut i sanden. Det fanns även viljor att ta över allt i egen regi eller att göra en upphandling.

I stället kommer, sedan politiken vänt i frågan, samarbetet med SOS Alarm fortsätta.

Respit

– Det hade inte varit helt enkelt att skapa en egen organisation på så kort tid. Nu har vi skaffat oss respit och det finns funderingar på att tillsammans med SOS Alarm utveckla systemet. Dessutom kan vi närmare studera hur man gör i Uppsala och Västmanland som sköter dirigeringen själva, säger Jonas Andersson.

Andersson är förtegen om framtiden:

– Men vi tror fortsatt att SOS Alarm är vår fortsatta samarbetspartner.

I avtalet har regionen och SOS delat ansvar för dirigering av liggande sjuktransporter. När det gäller ambulanserna fortsätter SOS att både dirigera och prioritera. Regionen har tidigare klagat på att SOS Alarm inte alltid haft sjuksköterskor i tjänst.

Godkända kunskaper

Nu ersätts kravet med en ersättningsmodell där en sjuksköterskebemanning över 81 procent ger extra ersättning; är nivån lägre blir det avdrag. Både operatörer och sjuksköterskor som jobbar ska ha godkända kunskaper om sjukvårdssystemet i regionen. Avtalet sträcker sig över 18 månader.

I budgetkompletteringen var 62 miljoner i omställningskostnader för naturbruksskolorna och omfördelningen av 415,8 miljoner från nämnder till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, för vårdval rehab några av punkterna. S, V och SD deltog inte i beslutet.

Skatteprognosen för 2016 ligger på 39,5 miljarder, vilket är 30 miljoner mindre än i budgeten. Däremot förbättras andra bidrag vilket gör att den totala intäkten blir oförändrad.

Regionstyrelsen beslöt att Västra Götaland ska medverka vid Almedalsveckan i Visby nästa år, men att deltagandet maximalt får kosta 600 000 kronor.

Regionen har inte varit nöjd med SOS Alarms, som ägs av landstingen och kommunerna, sätt att sköta uppdraget. Det togs ett politiskt beslut om att regionen själva skulle sköta prioriteringen, men de planerna rann ut i sanden. Det fanns även viljor att ta över allt i egen regi eller att göra en upphandling.

I stället kommer, sedan politiken vänt i frågan, samarbetet med SOS Alarm fortsätta.

Respit

– Det hade inte varit helt enkelt att skapa en egen organisation på så kort tid. Nu har vi skaffat oss respit och det finns funderingar på att tillsammans med SOS Alarm utveckla systemet. Dessutom kan vi närmare studera hur man gör i Uppsala och Västmanland som sköter dirigeringen själva, säger Jonas Andersson.

Andersson är förtegen om framtiden:

– Men vi tror fortsatt att SOS Alarm är vår fortsatta samarbetspartner.

I avtalet har regionen och SOS delat ansvar för dirigering av liggande sjuktransporter. När det gäller ambulanserna fortsätter SOS att både dirigera och prioritera. Regionen har tidigare klagat på att SOS Alarm inte alltid haft sjuksköterskor i tjänst.

Godkända kunskaper

Nu ersätts kravet med en ersättningsmodell där en sjuksköterskebemanning över 81 procent ger extra ersättning; är nivån lägre blir det avdrag. Både operatörer och sjuksköterskor som jobbar ska ha godkända kunskaper om sjukvårdssystemet i regionen. Avtalet sträcker sig över 18 månader.

I budgetkompletteringen var 62 miljoner i omställningskostnader för naturbruksskolorna och omfördelningen av 415,8 miljoner från nämnder till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, för vårdval rehab några av punkterna. S, V och SD deltog inte i beslutet.

Skatteprognosen för 2016 ligger på 39,5 miljarder, vilket är 30 miljoner mindre än i budgeten. Däremot förbättras andra bidrag vilket gör att den totala intäkten blir oförändrad.

Regionstyrelsen beslöt att Västra Götaland ska medverka vid Almedalsveckan i Visby nästa år, men att deltagandet maximalt får kosta 600 000 kronor.