08 dec 2015 15:13

08 dec 2015 15:13

Kund vann tvist med Skövdefrisör

NYHETER: ARN rekommenderar frisör att betala tillbaka

Blonderingen hos en Skövdefrisör blev inte som kunden tänkt sig. Håret gick av och hon anmälde händelsen till Allmänna reklamationsnämnden som nu rekommenderar frisören att betala tillbaka 4 000 kronor.

En Skövdekvinna ville byta hårfärg, från svart till blont. Hos en frisör fick hon veta att det inte skulle räcka med ett besök. Kunden säger i anmälan till ARN att hon vid både det första och andra besöket påpekade att det var viktigt att håret inte gick av och att hon litade på frisörens professionella bedömning.

När hon gjorde besök två sade frisören att hon hade tänkt att lägga en helblekning som ett första steg. När denna sköljdes ur gick håret av 15 till 20 centimeter. Kunden erbjöds en hårförlängning till rabatterat pris på 4 000 kronor. Detta godtog kunden. Nästa dag ringde hon för att reklamera tjänsten, vid detta samtal ska frisören ha medgett att beslutet om verkningstiden för blekningen orsakat håravfallet.

Frisören svarade på kvinnans anmälan och sade att hon hade tagit upp med kunden att det finns risker med blekning och att håret kunde gå av, kunden ska då ha förklarat att hon inte var rädd för det eftersom hennes hår växer snabbt.

När kunden kom på nästa besök ska hon ha sagt att hon måste bli ljus just den dagen. Frisören tog återigen upp riskerna, men kunden ville fortsätta. Frisören anser att kunden var medveten om riskerna och att hon själv tog besluten om vilka behandlingar som skulle göras.

ARN säger i sitt beslut att frisören inte agerat fackmässigt som utförde behandling nummer två kort efter den första utan att först förvissa sig om att håret skulle klara ytterligare en blekning. Nämnden rekommenderar nu frisören att betala tillbaka 4 000 kronor till kunden. Hon krävde också skadestånd för brister med hårförlängningen, men nämnden anser inte att det är bevisat att det var några fel och avslår skadeståndskravet.

En Skövdekvinna ville byta hårfärg, från svart till blont. Hos en frisör fick hon veta att det inte skulle räcka med ett besök. Kunden säger i anmälan till ARN att hon vid både det första och andra besöket påpekade att det var viktigt att håret inte gick av och att hon litade på frisörens professionella bedömning.

När hon gjorde besök två sade frisören att hon hade tänkt att lägga en helblekning som ett första steg. När denna sköljdes ur gick håret av 15 till 20 centimeter. Kunden erbjöds en hårförlängning till rabatterat pris på 4 000 kronor. Detta godtog kunden. Nästa dag ringde hon för att reklamera tjänsten, vid detta samtal ska frisören ha medgett att beslutet om verkningstiden för blekningen orsakat håravfallet.

Frisören svarade på kvinnans anmälan och sade att hon hade tagit upp med kunden att det finns risker med blekning och att håret kunde gå av, kunden ska då ha förklarat att hon inte var rädd för det eftersom hennes hår växer snabbt.

När kunden kom på nästa besök ska hon ha sagt att hon måste bli ljus just den dagen. Frisören tog återigen upp riskerna, men kunden ville fortsätta. Frisören anser att kunden var medveten om riskerna och att hon själv tog besluten om vilka behandlingar som skulle göras.

ARN säger i sitt beslut att frisören inte agerat fackmässigt som utförde behandling nummer två kort efter den första utan att först förvissa sig om att håret skulle klara ytterligare en blekning. Nämnden rekommenderar nu frisören att betala tillbaka 4 000 kronor till kunden. Hon krävde också skadestånd för brister med hårförlängningen, men nämnden anser inte att det är bevisat att det var några fel och avslår skadeståndskravet.