08 dec 2015 06:00

08 dec 2015 06:00

Snabbare och smidigare busstrafik

SKÖVDE: Tätare bussturer i kollektivtrafiken

Söndagen den 13 december byter Västtrafik ut sina tidtabeller på samtliga linjer, allt för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för så många resenärer som möjligt.

Snabbare trafik och smidigare byten utlovar Västtrafik när nya tidtabellen börjar gälla. Linjerna 4 och 6 får något förändrade körvägar vilket ska ge snabbare restider, byten vid Billingehov ska också gå enklare till.

Samtidigt ska man satsa på mer trafik i de områden där man har ett ökat bussresande.

För att ge större möjligheter att åka buss till Resecentrum, för de som vill resa med tåg till Stockholm och Göteborg, skapas fler bussturer med tätare trafik. Här berörs linjerna 1, 4 samt 7.

Trädgårdsstaden

Busslinje 4 kommer att förlängas och åker efter tabelländring till Trädgårdsstaden som därmed får en utökad trafik.

Trots en ändring av linje 6 som inte längre ska stanna vid Lassagårdsgatan och Kultomten kommer ändå de boende att få fler bussturer efter omläggningen, då med linje 4.

En ny hållplats på Jonstorpsgatan gör också att fler som bor i området ges flera resemöjligheter.

Hasselbacken

Däremot kommer linje 4 inte längre att trafikera sträckan Aspvägen - Hasselbacken, resenärer som tidigare rest med denna busslinje får i stället söka sig ner mot busshållplatserna i Ulveket eller Däldernas kapell.

Förändringen gör att resor med linje 4 kommer att gå snabbare.

Linje 6

Den här bussresan ska också gå snabbare enligt Västtrafiks planer för en ny linjesträckning.

Resor mellan Ryd och Resecentrum kommer att bli ett attraktivt alternativ för snabbare resa då man överger hållplatserna i Trädgårdsstaden.

I området Norrmalm kommer bussen att köra Vallevägen och stanna till vid hållplatser på Ännagatan och Heleniusgatan. För de som vill handla blir det buss-stopp både på Stallsiken och Elins esplanad.

Till Skövde

Trafiken till och från Skövde kommer också att förändras. Busspendlare mellan Tibro och Skövde kan åka med två nya turer varje vardag, på helgerna kommer trafiken på linje 400 från Karlsborg att få fler turer.

Tre nya avgångar blir det mellan Hjo och Skövde, då på vardagar samt en tur i vardera riktning på fredags- och lördagskvällar.

Dessa förändringar gör att väntetider ska minska samt göra det lättare för de som vill byta tåg och buss på Resecentrum.

Snabbare trafik och smidigare byten utlovar Västtrafik när nya tidtabellen börjar gälla. Linjerna 4 och 6 får något förändrade körvägar vilket ska ge snabbare restider, byten vid Billingehov ska också gå enklare till.

Samtidigt ska man satsa på mer trafik i de områden där man har ett ökat bussresande.

För att ge större möjligheter att åka buss till Resecentrum, för de som vill resa med tåg till Stockholm och Göteborg, skapas fler bussturer med tätare trafik. Här berörs linjerna 1, 4 samt 7.

Trädgårdsstaden

Busslinje 4 kommer att förlängas och åker efter tabelländring till Trädgårdsstaden som därmed får en utökad trafik.

Trots en ändring av linje 6 som inte längre ska stanna vid Lassagårdsgatan och Kultomten kommer ändå de boende att få fler bussturer efter omläggningen, då med linje 4.

En ny hållplats på Jonstorpsgatan gör också att fler som bor i området ges flera resemöjligheter.

Hasselbacken

Däremot kommer linje 4 inte längre att trafikera sträckan Aspvägen - Hasselbacken, resenärer som tidigare rest med denna busslinje får i stället söka sig ner mot busshållplatserna i Ulveket eller Däldernas kapell.

Förändringen gör att resor med linje 4 kommer att gå snabbare.

Linje 6

Den här bussresan ska också gå snabbare enligt Västtrafiks planer för en ny linjesträckning.

Resor mellan Ryd och Resecentrum kommer att bli ett attraktivt alternativ för snabbare resa då man överger hållplatserna i Trädgårdsstaden.

I området Norrmalm kommer bussen att köra Vallevägen och stanna till vid hållplatser på Ännagatan och Heleniusgatan. För de som vill handla blir det buss-stopp både på Stallsiken och Elins esplanad.

Till Skövde

Trafiken till och från Skövde kommer också att förändras. Busspendlare mellan Tibro och Skövde kan åka med två nya turer varje vardag, på helgerna kommer trafiken på linje 400 från Karlsborg att få fler turer.

Tre nya avgångar blir det mellan Hjo och Skövde, då på vardagar samt en tur i vardera riktning på fredags- och lördagskvällar.

Dessa förändringar gör att väntetider ska minska samt göra det lättare för de som vill byta tåg och buss på Resecentrum.