09 dec 2015 06:00

09 dec 2015 06:00

Dåliga lokaler i Väring och Tidan

SKÖVDE: Utredning om fritidsgårdar

Fritidsgårdarna i både Väring och Tidan behöver nya lokaler.
I Tidan är för närvarande fritidsgården helt stängd på grund av lokalbrist.

Det framgår av en ny rapport om statusen på fritidsgårdarna i kommunens ytterområden. I Igelstorp, Stöpen och Timmersdala fungerar verksamheterna i stort sett bra enligt den omfattande undersökningen där bland annat besökarna intervjuats.

De stora bristerna finns i Väring och Tidan och framför allt i Tidan där rapporten föreslår att krafttag tas för att få i gång verksamheten.

Dömdes ut

I dag är verksamheten helt stängd sedan den tidigare lokalen dömts ut som undermålig.

Med flera unga asylsökande på orten är det viktigt att fritidsgården kommer i gång igen med tanke på integrationsarbetet på orten.

– Vi måste skaffa nya lokaler i Tidan så fort som möjligt. När skolbygget är klart och förskolan flyttar ut från ett hus hoppas vi kunna använda det, säger Kaj-Eve Enroth (Liberalerna) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I dag finns en tjänst på 60 procent som inte är tillsatt i Tidan och Väring. Den ska tillsättas för att få i gång en bra verksamhet igen. Även i Väring behöver man helst nya lokaler för att kunna bredda verksamheten.

– Vi måste höja nivån både i Tidan och i Väring vilket är ett prioriterat området under 2016, säger Enroth.

Det framgår av en ny rapport om statusen på fritidsgårdarna i kommunens ytterområden. I Igelstorp, Stöpen och Timmersdala fungerar verksamheterna i stort sett bra enligt den omfattande undersökningen där bland annat besökarna intervjuats.

De stora bristerna finns i Väring och Tidan och framför allt i Tidan där rapporten föreslår att krafttag tas för att få i gång verksamheten.

Dömdes ut

I dag är verksamheten helt stängd sedan den tidigare lokalen dömts ut som undermålig.

Med flera unga asylsökande på orten är det viktigt att fritidsgården kommer i gång igen med tanke på integrationsarbetet på orten.

– Vi måste skaffa nya lokaler i Tidan så fort som möjligt. När skolbygget är klart och förskolan flyttar ut från ett hus hoppas vi kunna använda det, säger Kaj-Eve Enroth (Liberalerna) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I dag finns en tjänst på 60 procent som inte är tillsatt i Tidan och Väring. Den ska tillsättas för att få i gång en bra verksamhet igen. Även i Väring behöver man helst nya lokaler för att kunna bredda verksamheten.

– Vi måste höja nivån både i Tidan och i Väring vilket är ett prioriterat området under 2016, säger Enroth.