09 dec 2015 08:00

09 dec 2015 08:00

Nöjd med det näst bästa

HUSEBY: Cirkulationsplats istället för trafikplats

Kommunalrådet Leif Walterum (C) gläds över att byggstarten för cirkulationsplatsen vid Huseby närmar sig. Men för några år sedan talades det om en betydligt bättre lösning – en trafikplats med på- och avfarter.
– Men det blev alldeles för dyrt.

Diskussionerna om Husebykorset har pågått i flera års tid. Det har bland annat handlat om att säkerhets ska höjas i korsningen, men också att det är nödvändigt att lösa en problematisk trafiksituation där trafiken på väg 194 från Hjo har svårt att ta sig ut på den hårt trafikerade riksväg 49. Vägavsnittet på 49:an från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i hela Skaraborg.

Trafikverket talade tidigt om den optimala lösningen. ”En cirkulationsplats skulle räcka för att skapa säkerhet, men eftersom det är Skaraborgs mest trafikerade väg är det ändå inte den bästa lösningen. Då måste man bygga en trafikplats med på- och avfarter. En trafikplats är det bästa eftersom 16 000 fordon passerar där dagligen” sade Håkan Wennerström, regionchef vid Trafikverket, i SLA 2011.

2013 togs beslutet att det blir just en cirkulationsplats, en åtgärd som kostar en fjärdedel så mycket som en trafikplats.

Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde och den som har det övergripandet ansvaret för infrastrukturen i kommunen har arbetat hårt för en ombyggnation av Husebykorset. Han är nöjd över att det snart är dags för byggstart.

– Det känns väldigt bra, men självklart hade det varit ännu bättre med en trafikplats.

Men han konstaterar krasst att man ibland måste nöja sig med det näst bästa.

– Kostnaden för en trafikplats är så mycket högre och då hade det dröjt ytterligare ett antal år innan en sådan lösning kanske skulle kunnat bli verklig.

Han anser inte att det hade varit värt att vänta på en trafikplats.

– Nej, det här projektet har ändå dragit ut på tiden. Nu får vi i alla fall en trafiksäker lösning inom kort, vilket känns bra. Det har varit en del incidenter där genom åren.

Även om vissa kritiker ha hävdat att en cirkulationsplats stoppar upp trafiken så tror Walterum ändå på ett acceptabelt flöde.

– Det blir jämnare flöde från båda håll. Det handlar ändå om en relativt stor rondell. Sedan finns det ju andra problem på vägavsnittet, bland annat vid trafikljusen vid Östra leden inne i Skövde

Diskussionerna om Husebykorset har pågått i flera års tid. Det har bland annat handlat om att säkerhets ska höjas i korsningen, men också att det är nödvändigt att lösa en problematisk trafiksituation där trafiken på väg 194 från Hjo har svårt att ta sig ut på den hårt trafikerade riksväg 49. Vägavsnittet på 49:an från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i hela Skaraborg.

Trafikverket talade tidigt om den optimala lösningen. ”En cirkulationsplats skulle räcka för att skapa säkerhet, men eftersom det är Skaraborgs mest trafikerade väg är det ändå inte den bästa lösningen. Då måste man bygga en trafikplats med på- och avfarter. En trafikplats är det bästa eftersom 16 000 fordon passerar där dagligen” sade Håkan Wennerström, regionchef vid Trafikverket, i SLA 2011.

2013 togs beslutet att det blir just en cirkulationsplats, en åtgärd som kostar en fjärdedel så mycket som en trafikplats.

Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde och den som har det övergripandet ansvaret för infrastrukturen i kommunen har arbetat hårt för en ombyggnation av Husebykorset. Han är nöjd över att det snart är dags för byggstart.

– Det känns väldigt bra, men självklart hade det varit ännu bättre med en trafikplats.

Men han konstaterar krasst att man ibland måste nöja sig med det näst bästa.

– Kostnaden för en trafikplats är så mycket högre och då hade det dröjt ytterligare ett antal år innan en sådan lösning kanske skulle kunnat bli verklig.

Han anser inte att det hade varit värt att vänta på en trafikplats.

– Nej, det här projektet har ändå dragit ut på tiden. Nu får vi i alla fall en trafiksäker lösning inom kort, vilket känns bra. Det har varit en del incidenter där genom åren.

Även om vissa kritiker ha hävdat att en cirkulationsplats stoppar upp trafiken så tror Walterum ändå på ett acceptabelt flöde.

– Det blir jämnare flöde från båda håll. Det handlar ändå om en relativt stor rondell. Sedan finns det ju andra problem på vägavsnittet, bland annat vid trafikljusen vid Östra leden inne i Skövde