09 dec 2015 10:09

09 dec 2015 10:09

Planerar för mordrättegång

LISA-MORDET: Hovrättsförhandling inleds i mitten av januari

Rättegången i hovrätten mot den i tingsrätten dömde mördaren Nerijus Bilevicius inleds troligen i mitten av januari. Hovrätten fick hans överklagande i tisdags och har nu inlett planeringen av rättegången.

Den 17 november kom Skaraborgs tingsrätts dom mot Nerijus Bilevicius. Han dömdes till livstids fängelse för mordet på 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm. Tingsrätten ansåg att bevisningen mot honom var omfattande.

Men Nerijus Bilevicius, som hela tiden har förnekat att han ens sett Lisa Holm, överklagade domen till hovrätten där han yrkar på ett frikännande. Hans advokat Inger Rönnbäck sade i överklagandet att tingsrätten har gjort en oriktig bevisvärdering. Hon åberopar vittnesförhör med ytterligare personer i hovrätten, bland annat med Pål Johansson, före detta polis som arbetat i Palmegruppen. Hon åberopade förhör med honom även i tingsrätten, men fick nej. Hon har också begärt att hovrätten ska hålla syn på platsen i Blomberg, precis så som tingsrätten gjorde.

Om hennes begäran går igenom i hovrätten är för tidigt att säga, det är något som hovrätten kommer att ta ställning till inom kort. Domstolen fick Bilevicius överklagande på tisdagen och har just inlett planeringen av den kommande rättegången, som enligt planen kommer att inledas någon gång i mitten av januari. Exakt datum är dock inte fastställt. Huvudregeln är att hovrättsförhandling ska inledas åtta veckor efter att en tingsrättsdom meddelats.

Hovrätten har också skickat 35-åringens överklagade till vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm och målsägandebiträdet, advokat Tore Brandtler, som senast den 15 december får yttra sig över detta.

I hovrätten kommer vittnesförhör från tingsrättsförhandlingen att spelas upp med ljud och bild.

Den 17 november kom Skaraborgs tingsrätts dom mot Nerijus Bilevicius. Han dömdes till livstids fängelse för mordet på 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm. Tingsrätten ansåg att bevisningen mot honom var omfattande.

Men Nerijus Bilevicius, som hela tiden har förnekat att han ens sett Lisa Holm, överklagade domen till hovrätten där han yrkar på ett frikännande. Hans advokat Inger Rönnbäck sade i överklagandet att tingsrätten har gjort en oriktig bevisvärdering. Hon åberopar vittnesförhör med ytterligare personer i hovrätten, bland annat med Pål Johansson, före detta polis som arbetat i Palmegruppen. Hon åberopade förhör med honom även i tingsrätten, men fick nej. Hon har också begärt att hovrätten ska hålla syn på platsen i Blomberg, precis så som tingsrätten gjorde.

Om hennes begäran går igenom i hovrätten är för tidigt att säga, det är något som hovrätten kommer att ta ställning till inom kort. Domstolen fick Bilevicius överklagande på tisdagen och har just inlett planeringen av den kommande rättegången, som enligt planen kommer att inledas någon gång i mitten av januari. Exakt datum är dock inte fastställt. Huvudregeln är att hovrättsförhandling ska inledas åtta veckor efter att en tingsrättsdom meddelats.

Hovrätten har också skickat 35-åringens överklagade till vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm och målsägandebiträdet, advokat Tore Brandtler, som senast den 15 december får yttra sig över detta.

I hovrätten kommer vittnesförhör från tingsrättsförhandlingen att spelas upp med ljud och bild.