10 dec 2015 10:28

10 dec 2015 10:28

Nöjda med äldreomsorg

SKÖVDE: Avhandling från högskolan

Vårdtagare är nöjda med äldreomsorgen. Det visar en avhandling från Högskolan i Skövde.
– Kritiken mot en dålig äldreomsorg, som ofta förs fram i media, är bortom all realism, säger Petri Kajonius.

Avhandlingen som Petri Kajonius skrivit visar att vårdtagare inom äldreomsorgen och deras anhöriga är mycket nöjda med den omsorg som ges, oavsett om vårdgivaren är privat eller kommunal.

– Kritiken mot en dålig äldreomsorg, som ofta förs fram i media, är bortom all realism. Omsorgen på äldreboenden i Sverige håller en otroligt hög och jämn nivå.

För vårdtagarna är det allra viktigaste att de känner sig trygga och blir väl bemötta och det är i relationen mellan omsorgspersonal och vårdtagare som all nöjdhet skapas.

Alla andra faktorer, som maten, städning, blanketter som ska fyllas i, har mindre betydelse än relationen vårdtagare–vårdpersonal.

Personal på äldreboenden är duktiga på att skapa goda relationer med brukarna, visar Petri Kajonius resultat. Det gäller även personalen i hemtjänsten, men här finns problemet att de inte alltid kan ägna den tid som skulle behövas för var och en av vårdtagarna.

Studien är en del av ett samarbetsprojekt mellan psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Syftet med projektet var att kartlägga nöjdhet inom svensk äldreomsorg och förstå hur nöjdhet genereras.

Studien består av information från över 95 000 respondenter och representerar i varje kommun i landet.

Avhandlingen som Petri Kajonius skrivit visar att vårdtagare inom äldreomsorgen och deras anhöriga är mycket nöjda med den omsorg som ges, oavsett om vårdgivaren är privat eller kommunal.

– Kritiken mot en dålig äldreomsorg, som ofta förs fram i media, är bortom all realism. Omsorgen på äldreboenden i Sverige håller en otroligt hög och jämn nivå.

För vårdtagarna är det allra viktigaste att de känner sig trygga och blir väl bemötta och det är i relationen mellan omsorgspersonal och vårdtagare som all nöjdhet skapas.

Alla andra faktorer, som maten, städning, blanketter som ska fyllas i, har mindre betydelse än relationen vårdtagare–vårdpersonal.

Personal på äldreboenden är duktiga på att skapa goda relationer med brukarna, visar Petri Kajonius resultat. Det gäller även personalen i hemtjänsten, men här finns problemet att de inte alltid kan ägna den tid som skulle behövas för var och en av vårdtagarna.

Studien är en del av ett samarbetsprojekt mellan psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Syftet med projektet var att kartlägga nöjdhet inom svensk äldreomsorg och förstå hur nöjdhet genereras.

Studien består av information från över 95 000 respondenter och representerar i varje kommun i landet.