11 dec 2015 16:48

11 dec 2015 16:48

EU-pengar till högskolan och IDC west Sweden

SKÖVDE: Drygt 20 miljoner kronor till Skaraborg

Högskolan i Skövde och IDC west Sweden har fått drygt 20 EU-miljoner för att stärka utvecklingen i Skaraborg.

82 miljoner kronor delades ut till EU-projekt i Västra Götaland och Halland under fredagen.

Skaraborgs del blev drygt 20 miljoner kronor som Högskolan i Skövde och IDC, Industrial development center west Sweden AB, delar på.

Högskolan fick pengar inom området ”Samverkan inom forskning och innovation” och bidraget på 10 275 179 kronor ska gå till projektet ”SIM 2020 – Skaraborgs innovativa miljöer”, som även kallas Skaraborgsprogrammet.

Det är ett samarbete mellan Skaraborgs kommunalförbund, Gothia science park, IDC west Sweden och högskolan. Programmet ska ytterligare stärka utvecklingen i Skaraborg.

Kunskapsöverföring

Syftet är att ge förutsättningar för att hantera det nya kunskapssamhället samt tillvarata kompetens och organisering.

Långsiktigt ska programmet få till stånd en kunskapsöverföring mellan olika grupperingar, höja den akademiska nivån i Skaraborg och behålla nyutexaminerade.

Hållbar verksamhet

IDC west Sweden fick pengar inom området ”Konkurrenskraftiga små och medelstora företag” till projektet ”Hållbar industriell utveckling”. Summan är 11 100 398 kronor.

Syftet är att ge den tillverkande industrin förutsättningar och stöd för omställning till en hållbar verksamhet och tillverkningsprocess.

Målet är att industrin ökar sin konkurrenskraft och ansvarstagande inför framtiden genom en omställning till en hållbar verksamhet.

Tillväxtverket granskar

Det är Tillväxtverket som ansvarar för att förvalta EU:s regionala utvecklingsfond i Sverige, och de följer och granskar projekten från idé till slutredovisning.

Vilka projekt som ska prioriteras avgörs av Strukturfondspartnerskapet för Västsverige där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera finns representerade.

82 miljoner kronor delades ut till EU-projekt i Västra Götaland och Halland under fredagen.

Skaraborgs del blev drygt 20 miljoner kronor som Högskolan i Skövde och IDC, Industrial development center west Sweden AB, delar på.

Högskolan fick pengar inom området ”Samverkan inom forskning och innovation” och bidraget på 10 275 179 kronor ska gå till projektet ”SIM 2020 – Skaraborgs innovativa miljöer”, som även kallas Skaraborgsprogrammet.

Det är ett samarbete mellan Skaraborgs kommunalförbund, Gothia science park, IDC west Sweden och högskolan. Programmet ska ytterligare stärka utvecklingen i Skaraborg.

Kunskapsöverföring

Syftet är att ge förutsättningar för att hantera det nya kunskapssamhället samt tillvarata kompetens och organisering.

Långsiktigt ska programmet få till stånd en kunskapsöverföring mellan olika grupperingar, höja den akademiska nivån i Skaraborg och behålla nyutexaminerade.

Hållbar verksamhet

IDC west Sweden fick pengar inom området ”Konkurrenskraftiga små och medelstora företag” till projektet ”Hållbar industriell utveckling”. Summan är 11 100 398 kronor.

Syftet är att ge den tillverkande industrin förutsättningar och stöd för omställning till en hållbar verksamhet och tillverkningsprocess.

Målet är att industrin ökar sin konkurrenskraft och ansvarstagande inför framtiden genom en omställning till en hållbar verksamhet.

Tillväxtverket granskar

Det är Tillväxtverket som ansvarar för att förvalta EU:s regionala utvecklingsfond i Sverige, och de följer och granskar projekten från idé till slutredovisning.

Vilka projekt som ska prioriteras avgörs av Strukturfondspartnerskapet för Västsverige där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera finns representerade.